zaterdag, juni 15, 2024

OVER

(Stichting) Uitdaging

Doelstelling

Uitdaging stelt zich ten doel christenen op te bouwen in hun geloof, hen te bemoedigen en te informeren en niet-christenen, zo mogelijk, iets mee te geven van de bijbelse boodschap van verlossing in Jezus Christus. Uitdaging wil een positief bijbelse christelijke boodschap verkondigen.

Uitgave

Uitdaging is een uitgave van Stichting Uitdaging, Aalsmeer.
Ingeschreven bij KvK onder nummer 60789050.
Stichting Uitdaging, Postbus 325, 1430 AH Aalsmeer.

Bankrekening voor giften

Stichting Uitdaging: IBAN NL47INGB0009069644.
Doneer online: "Ik steun Uitdaging'.

Bestuur

Siebren Verburg.
Klaas Spijker.

Druk krant

Janssen / Pers Rotatiedruk BV, Gennep.
Floor de Groot - Technische productie gedrukte krant.

Advertenties en banners

De acquisitie van advertenties in de krant en banners op deze website wordt verzorgd Eddy Morren.
Telefoon 0318 253 020
Mobiel 06 23 05 66 72
E-mail: info@morrenmedia.nl

Abonneren

De krant Uitdaging en de website worden de lezers en bezoekers gratis aangeboden. U kunt zich op Uitdaging abonneren door u op deze website in te schrijven.