Twee Logos-bijeenkomsten over scheppingsvraagstukken

0
681

Junk-DNA is géén afval. Wat dat betekent zet dr. Peter Borger komende zaterdag, 29 januari, uiteen in een openbare livestream van Logos Instituut. De bijeenkomst is via Youtube en Facebook te volgen. 

Twaalf jaar na het verschijnen van zijn boek Terug naar de Oorsprong, gaf Borger zijn boek opnieuw uit. De eerste uitgave ‘bleek zijn tijd ver vooruit te zijn’. In de livestream van zaterdag vertelt hij wat junk-DNA in feite is. Er is tevens ruimte hem over deze en andere bevindingen uit zijn boek te bevragen.

Studiedag
Op 11 mei heeft Logos een studiedag gepland voor voorgangers, ambtsdragers en jeugdleiders. De dag wordt gehouden in het midden van het land en duurt van 14.00 tot 20.30 uur. Als sprekers hebben dr. Mart-Jan Paul, dr. Benno Zuiddam en Philip Bell B.Sc. hun medewerking toegezegd.

Drie onderwerpen komen aan de orde: op welke gebieden wordt de strijd beslist als het gaat om onze jongeren; hoe beantwoord je vragen van jongeren over nieuwe ontdekkingen op gebied van evolutie; struikelblokken – hoe om te gaan met moeilijke vragen over de Bijbel?

Meer informatie op de website van Logos.