Studie over verhouding Joden en niet-Joodse christenen

0
346

Jodendom en christenheid werden aparte en rivaliserende religies. Volgens velen was dit van Godswege zo bewerkt. Maar is dit wel waar en wat zijn de diepere oorzaken erachter? Jos Westerbeke werkt dit uit in zijn boek ‘De Joodse Apostelen en de eerste Christenen’. Hoe deed hij dat?

De christenheid nam al vroeg afstand van diens Joodse wortels. Daarom zou er geen goed begrip meer bestaan over het onderscheid tussen Joden en niet-Joden én over hun geestelijke eenheid.

Boekanalyse
Westerbeke is IT-specialist bij een universiteitsbibliotheek en specialiseert zich al geruime tijd op het Joodse volk.

Na een voorwoord, uitleg van gebruikte terminologie, een verantwoording, een inleiding en de onderzoeksvraag behandelt Westerbeke het onderwerp in diverse hoofdstukken verdeeld over twee delen. De scheiding van Jood en Christen en de Joodse apostelen. Elk deel sluit af met een conclusie.

Voetnoten geven bron- en achtergrondinformatie. Het boek sluit af met een eindconclusie. Er zijn vijf excursen toegevoegd, een Engelstalige samenvatting, een literatuurlijst en een afbeeldingverantwoording. Bijbelcitaten komen uit de Statenvertaling (SV).

Bijzondere stellingen
Westerbeke komt met allerlei bijzondere stellingen. Zo stelt hij dat de eerste gemeente in Jeruzalem Farizees (school van Hilleel) zou zijn geweest en het Nieuwe Verbond niet-Joden zou ontslaan om het Jodendom aan te nemen.

Joodse christenen zouden ook gedwongen zijn hun Jodendom los te laten (Vervangingstheorie). Dat zou het ware schisma tussen ‘kerk & synagoge’ zijn. Daardoor zou korte tijd een Joods-christelijke beweging los van de kerk zijn ontstaan die zou zijn verdwenen.

Evaluatie
Dit boek duikt in het belangrijke en interessante onderwerp van de plaats van het Bijbelse Jodendom in het NT. Westerbeke wil daarover de ‘bedekking van de (Reformatorische) kerk’ wegnemen. Hij richt zich daarbij vooral op zijn reformatorische achterban.

Belangrijk is zijn juiste stelling dat de leer van Paulus al tijdens zijn leven tot op heden verkeerd is begrepen en/of genegeerd. Bijvoorbeeld de onjuiste interpretatie dat hij zou hebben gesteld dat het werk van de Here Jezus het Joodse volk en de Verbondstorah van God terzijde zou hebben gesteld.

Sommige van Westerbeke’s stellingen zijn echter onjuist, omstreden, onwaar en onderling tegenstrijdig. Zo stelt hij dat alleen Joden (christen of niet) van Godswege verplicht zouden zijn de Joodse Torah (Schriftelijke & Mondelinge godsdienstige onderricht) te houden en niet-Joodse christenen de zeven Noachidische bepalingen die volgens hem buiten de Torah zouden staan. Wat later voegt hij daar toch ook de 10-Woorden bij. Een Twee-wegentheorie dus. Het Joodse volk zou ook nog buiten de kerk staan (Twee-Godsvolkentheorie).

Ook stelt hij dat de waterdoop toetreden tot Gods Verbond zou betekenen en daardoor Joods-zijn zou bepalen in plaats van afstamming! Verder zou Gods genade belangrijker zijn dan Torah. Ondanks het feit dat Gods genade verwerkt zit in Torah.

Dit boek heeft geen enkel zoekregister en een nogal gedateerde literatuurlijst. Ook herhaalt Westerbeke veel. Dit boek wordt aangeraden.

Voor meer recensies van Marco van Putten zie: www.MessiaNieuws.nl.

Westerbeke, J., De Joodse apostelen en de eerste christenen. Het onderscheid tussen Jood en niet-Jood. 2021, productie Boekscout, Soest, 255 pagina’s, € 22,50, ISBN: 9789464315738.