Studiedag over Bijbelgebruik en Bijbelvisie in vrije kerken

0
205

Is de Bijbel de baas in de kerk? Die vraag staat komende vrijdag, 25 november, centraal op een conferentie over het Schriftgezag in evangelische en baptistenkerken. Inleidingen zullen worden verzorgd door Henk Bakker, Ilonka Terlouw en Henk van den Belt. 

Veel actuele en urgente vragen in kerken en groepen op het vanouds meer evangelische erf hangen samen met de vragen rondom Schriftgezag in onze tijd. Hoe doordenken en passen vrije kerken de Bijbel toe? Hoe kunnen we ‘onderscheiden waar het op aankomt’, zoals Paulus het zegt, en waar mogen of moeten we aan vasthouden? Kortom: Wat staat er op het spel?

De organisatie van de dag is in handen van het Baptisten Seminarium (dat scholing van voorgangers binnen Unie-ABC en de bredere evangelische beweging verzorgt), samen met de James Wm. McClendon Chair van de Vrije Universiteit Amsterdam. De conferentie is voor voorgangers, kerkleiders/oudsten, studenten en geïnteresseerde gemeenteleden.

Er zal veel ruimte zijn voor onderling gesprek, vragen en debat. Henk Bakker is hoogleraar aan de McClendon Chair for Baptistic and Evangelical Theologies en doceert o.a. dogmatiek, hermeneutiek, ethiek en Bijbelse theologie. Ilonka Terlouw is als docent verbonden aan de PthU en promoveerde als praktisch theoloog op de evangelische beweging. Henk van den Belt is hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is ook coördinator van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology en directeur van het Cornelis Graafland Centrum, het theologisch instituut van de Gereformeerde Bond.

De dag duurt van 9.30 tot 15.30 uur en wordt gehouden in het Baptist House in Amsterdam. Deelname is gratis. Wel graag aanmelden, dat kan via https://unie-abc.nl/bijbelinbeweging. Een aankondiging is ook te zien op YouTube.