Appél op het zout der aarde

0
209

De westerse samenleving verheft de persoonlijke vrijheid en zelfbeschikking steeds meer als norm en overheden volgen dat spoor. Maar dit wordt steeds meer tegengesteld aan de Bijbelse leer. In het boekje ‘Van zorg naar bezorgd’ bespreekt br. René Stockman dit vanuit zijn vakgebied; de zorgsector. Hoe doet hij dat?

Boekanalyse
Stockman is doctor maatschappelijke gezondheidszorg en was directeur van een psychiatrisch ziekenhuis in Gent. Hij is ook de generale overste van de Rooms-katholieke Congregatie Broeders van Liefde. Hij woont in Rome en geeft onderwijs aan diverse universiteiten.

Stockman overdenkt ethische kwesties van de zorg en stelt de vraag of christelijke zorg nog mogelijk is met de toenemende druk vanuit wetgeving, kerkleegloop en marktwerking in de zorg vooruitkijkend naar de toekomst.

Na een inleiding besteedt hij in acht hoofdstukken aan verschillende onderwerpen aandacht. Het langste hoofdstuk gaat over de ‘zachte’ kant van de zorg versus de technologische kant (H3). Het boekje sluit af met een korte literatuurlijst. Dit boekje verschijnt in de Fracarita-reeks.

Afbraak christelijke zorg
In dit boekje gaat het over het behoudt van de christelijke identiteit van de zorgverlening; de caritas (compassie en barmhartigheid vanuit een roeping). In hoeverre is daar nog aan vast te houden in een seculiere samenleving?

Stockman bespreekt de meest netelige zaken: euthanasie (een goede dood), abortus en zorgverlening aan comateuze patiënten. Hij ziet een verband tussen de drie, want abortus en het stoppen van de medische zorg aan comapatiënten wordt steeds meer een vorm van een goede dood geven. Maar wel aan volledig wilsonbekwame mensen. Hetzelfde geldt voor euthanaseren van dementerenden.

Hij bespreekt ook de kentering in de zorg. Het ‘gewicht’ komt steeds meer te liggen op de herstellende zorgverlening (korte termijn) versus een afname aan interesse voor de chronische zorgverlening (langere termijn). Het wordt dus steeds meer resultaatgericht. Hij pleit voor beschermwaardigheid van het leven.

Evaluatie
Dit interessante en belangrijke boekje gaat ten diepste over de enorme afbraak van de christelijke invloed in de Westerse samenleving en is een oproep tot een nieuwe comeback. De zorgsector wordt daartoe gebruikt, omdat dit het vakgebied van de auteur is.

Het is Stockman gelukt om in een dun boekje zowel geschiedenis, actualiteit als een toekomstperspectief te bieden. Daarnaast biedt het ook de nodige definiëring, zoals het verschil tussen caritas (religieus geïnspireerd) en filantropie (seculier) en tussen cure en care.

Dit boekje heeft een sterke Rooms-katholieke gerichtheid, wat blijkt uit de stelling dat de Grieks/Romeinse cultuur is bevestigd en versterkt door de christelijke leer. Stockman heeft het over zijn eigen Rooms-katholieke belevingswereld, maar valt ook terug op een protestants boek.

Daarnaast heeft dit boekje een Belgisch stempel. Niet alleen in taalgebruik, maar ook in het beschrijven van de actualiteit in de zorg. Dit wordt gecompenseerd met voldoende voorbeelden uit andere Westerse landen.

Ondanks dat dit boek helaas geen zoekregister heeft, wordt het wel aangeraden.

Meer informatie: https://gompel-svacina.eu/product/van-zorg-naar-bezorgd/


Stockman, R., Van zorg naar bezorgd. De christelijke identiteit van onze zorgverlening. 2022, Gompel & Svacina, Antwerpen/’s-Hertogenbosch, 110 pagina’s, € 20,-, ISBN: 9789463713917.