Christelijke leiders in Israël geven verklaring van eenheid uit

0
309

Israelische voorgangers en oudsten vanuit het hele land – zowel Arabieren als Joden –  hebben een verklaring van eenheid uitgegeven in een poging de maatschappelijke onrust te bestrijden, die het land teistert. Het conflict met Hamas in de Gazastrook leidt in Israël ook tot geweld tussen inwoners van het land, soms zelf met dodelijke afloop.

“In het licht van de huidige situatie die zich uit in polarisatie en haat tussen Arabische en Joodse burgers, verklaren wij, Israëlische Joden en Arabieren die hetzelfde geloof in Jezus als Messias en Heer delen, dat we verenigd zijn in broederlijke liefde die is geworteld in ons geloof en gebaseerd op de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, zoals geschreven staat in Johannes 13:34-35: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u  liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat U Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’

Onze harten hebben verdriet vanwege de uitingen van geweld en haat in ons land, waar we allemaal samen leven en we geen ander land hebben. Daarom roepen we onze broeders en zusters die in Jezus onze Heer geloven, op om onze eenheid in Christus Jezus praktisch te uiten, in liefde, in wederzijdse hulp en in volharding, en de krachten van Satan die vol zijn van haat, te confronteren. Dit doen we omdat we zijn geroepen om ambassadeurs te zijn van de Heer en zodat de naam van God glorie zal ontvangen en zijn Zoon Jezus Christus zal worden verheerlijkt en grootgemaakt, zowel in ons land als in de hele wereld.

Ons gebed is dat het vechten en de vijandigheid zullen ophouden en dat de vrede van God zal overwinnen in ons land en onder onze buren: ‘Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft, en de tusssenmuur die scheiding maakte, af te breken’ (Ef. 2:14). ‘Opdat ze allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (Joh.17:21).  Met zegeningen en in de hoop op rustiger en betere dagen,

Het bestuur van nationale voorgangers en oudsten.”

De verklaring is onder andere gepubliceerd op de website van All Israel News.

Bij de foto: Saleem Shalash (l), een Arabische voorganger van de Huis van Jezus de Koning Kerk in Nazareth, overhandigt een voedselpakket aan een Joodse landgenoot tijdens een hulpactie van de kerk (foto allisraelnews.com).