Eerbetoon aan de Here Jezus

0
244

De cd van Phil Wickham in 2021 heet ‘Hymn of heaven’. Het is een mooi en soms ook uitbundig eerbetoon aan de Here Jezus, waarbij er steeds op gewezen wordt waarom daar reden voor is. Wie met Phils muziek bekend is, kent zijn heldere en bijzondere zangstem. Alle liedteksten zijn te vinden op PhilWickham.com.

Het openingsnummer ‘Battle belongs’ gaat erover dat de strijd van gelovigen aan God toebehoort. Niets kan standhouden tegen Zijn macht. Het titelnummer ‘Hymn of heaven’ wordt gezongen als een belijdenis. Het begint rustig en bouwt op tot lofprijs voor God. Heilig, heilig is de Heer. Het opgewekte en uitbundige rocknummer ‘House of the Lord’ gaat over wat gelovigen doen in Gods huis; Hem vereren en prijzen.

In ‘It’s always been You’ belijdt Phil wat Hij voor hem heeft gedaan en voor hem betekent. Velen zullen zich daarin herkennen. Het nummer ‘(Look) Where I’m standing now’ (ft. Brandon Lake) wijst erop wat God in de gelovige doet. Het is verbazingwekkend. Phil vraagt wel of de Here Jezus hem wil redden. Het blijft dus onvoltooid werk, maar ook hallelujah, ik ben vrij! Waarschijnlijk het beste nummer op deze cd. Met het opgewekte rocknummer ‘Reason I sing’ proclameert Phil waarom hij Hem verheerlijkt met zijn zang. Om de vele dingen die Hij doet en geeft. Wat Hij heeft gedaan. Hij is zo goed voor ons.

In ‘His Name is Jesus’ maakt Phil bekend dat er een Koning is die onvergelijkelijk met elke andere koning. In Die Koning is Zijn Naam geopenbaard is. Het nummer ‘1.000 Names’ is de langste nummer op deze cd. Dat is terecht, want Phil noemt enkele van de ontelbare namen die Hem toekomen. Hallelujah! In het rustige nummer ‘Falling in love’ zingt Phil over de groeiende liefde voor God. Waarschijnlijk een van de beste nummers op deze cd.

Het vrolijke rocknummer ‘Look to Jesus’ gaat over dat gelovigen bemoediging ervaringen als ze op Hem zien. Daarom is het goed om gericht op Hem te blijven. In ‘God of revival’ (live) wordt verkondigd dat Hij een God is van opwekking. Phil roept Hem op om de mensen te doen ontwaken. Dit loopt uit in het korte nummer ‘3:16 (spontaneous)’. De cd sluit af met het nummer ‘Heart full of praise’. Dat is wat Hij geeft aan de gelovige. Een hart vol van lofprijs. Waarschijnlijk een van de beste nummers op deze cd.

Evaluatie
Dit is muziek waarmee niet alleen de Here Jezus, het Licht van de wereld, wordt vereerd, maar waarmee vooral ook wordt bekend gemaakt waarom voor verering van Hem alle reden is. Namelijk om wat Hij voor gelovigen doet en Phil vraagt God om daar mee verder te gaan.

Phil begint zijn liederen vaak heel rustig, als een belijdenis, maar het loopt meestal uit in uitbundige rockworship. Deze cd wordt aangeraden.


Wickham, P., Hymn of heaven. 2021, Fair Trade Services LLC, Distributie: 3:16 Europe, c. 61 min., € 17,99, ISBN: 736211856890.