ETF Leuven geconfronteerd met onvoorzien tekort van 3 ton

0
144

De Evangelische Theologische Faculteit in Leuven worstelt momenteel met een tekort van 300.000 euro. De energiecrisis en de automatische indexatie van de lonen volgend op de hoge inflatie hebben dat onvoorziene, grote gat in de begroting geslagen.

De ETF heeft daarom een oproep laten uitgaan naar haar achterban, studenten en oud-studenten binnen en buiten België om met een gift over de brug te komen. Voor volgend jaar moet het opleidingeninstituut een extra financiële inspanning van 400.000 euro leveren.

Er worden inmiddels maatregelen getroffen om in de nieuwe situatie te voorzien. De daken van de gebouwen worden van zonnepanelen voorzien en deze winter wordt het het academische gebouw niet verwarmd. De lessen vinden in andere gebouwen plaats.

Wat de indexatie van de lonen betreft (een Belgisch systeem van automatische compensatie voor de stijgende kost van het leven), dat die zo’n enorme vlucht zouden nemen was eind vorig jaar evenmin voorzien en dus voor dit jaar niet begroot.

Op de personeelskosten is amper te bezuinigen aldus rector prof. dr. Jos de Kock. “We hebben een klein, sterk team dat keihard werkt. We vullen op dit moment bepaalde vacatures niet in, maar dat is geen structurele oplossing natuurlijk.”

Groei
Want op zichzelf gaat het goed met de ETF. De Kock: “Het studentenaantal is opnieuw licht gegroeid, qua kwaliteit doen we met ons onderwijs en onderzoek mee op het beste niveau en we hebben met onze studenten- en alumni-populatie missionaire impact in Europa en daarbuiten.”

“In een krimpend christendom in WestEuropa voorziet de ETF Leuven in een blijvende behoefte aan goed opgeleide predikanten en voorgangers, godsdienstonderwijzers en zendelingen: in de Lage Landen, in Europa, en daarbuiten. Van traditionele kerken tot migrantengemeenten. Ook dit jaar weer studeren in totaal 230 studenten in onze opleidingen.”

We website van de ETF geeft meer informatie. Online doneren kan daar ook.