Impact van de Bijbel op mensen

0
185

De Bijbel is het meest bekende boek en volgens sommige ook het meest gelezen. Maar mensen stellen vragen over het ontstaan ervan en hoe diens inhoud door de eeuwen is veilig gesteld. Belangrijker is de vraag waaruit blijkt dat het Gods woord is? Daarover gaat de dvd ‘Machtiger dan het zwaard’. Hoe is dat weergegeven?

Elke religie heeft diens heilige boeken. Het is niet altijd duidelijk hoe die boeken zijn ontstaan, wie die heeft geschreven en hoe die zijn overgeleverd van generatie op generatie. Mensen vinden aannemelijke antwoorden op deze vragen van groot belang voor de geloofwaardigheid van zo’n religie.

In het geval van de Bijbel is het ontstaan enigszins bekend. Beter in elk geval dan dat van andere religies. Maar toch bestaat er tegenwoordig scepticisme over de traditionele ontstaansgeschiedenis.

Dit scepticisme kwam echter voor een belangrijk deel op losse schroeven te staan toen de zogenoemde Dode-Zee rollen werden ontdekt bij de archeologische vindplaats Qumran in Israël. Daar werden kopieën gevonden van (delen en fragmenten van) Bijbelboeken uit het Oude Testament die gedateerd werden vanaf de 2de eeuw v.Chr. en meteen de oudste manuscripten ooit gevonden.

Uit de rollen kwam naar voren dat de eerder als oudste gedachte manuscripten daarmee maar op minuscuul niveau verschilden. Dat betekende dus dat in de tussenliggende eeuwen die Bijbelboeken zeer nauwkeurig waren overgeleverd.

Toch trachten kerken en de machtigen van de wereld vanaf de 16de eeuw tot op heden de Bijbeltekst door (opzettelijk) verkeerde vertaling om te buigen of te verbieden. Daardoor bereikt Gods woord de mensen niet en worden gelovigen gemanipuleerd met bijgeloof voor hun eigen doelen. Ze zouden Gods woord hebben willen vernietigen en bang zijn geweest dat het juiste verstaan van de Bijbel grote gevolgen zouden hebben voor hun positie en voor de wereld.

William Tyndale (c.1494-1536) vertaalde delen van de Bijbel in het Engels en kreeg daarvoor de doodstraf, maar zijn vertaling kon niet tegengehouden worden. Vooral door de uitvinding van de boekdrukkunst werden zijn Bijbelvertaling verspreid onder de landsbevolking, waardoor de wereld voorgoed zou zijn veranderd.

Presentator Christopher Hawes wijst er echter op dat er nog een andere toetsing van de Bijbel van belang is. Dat is niet zozeer de vragen over diens ontstaan ervan, maar wat het enorme effect is van de inhoud op mensen. Of dat ook ‘werkt’ in de praktijk. Er worden diverse (historische) voorbeelden getoond.

Evaluatie
Dit is een korte, interessante Engelstalige (Nederlands ondertiteld) docudrama over de Bijbel. Diens ontstaan en opbouw. Voor deze documentaire is gefilmd in Duitsland, Engeland en Israël.

Helaas moeten belangrijke vragen over de beweringen in deze documentaire, zoals hoe de Bijbel werd beïnvloed, onbeantwoord blijven. Er is geen ruimte daarvoor. Ook blijft impliciet dat de Heilige Geest de Bijbel bewaakt en de gelovigen kracht geeft bij Bijbellezen. Er wordt genoeg gegeven ter overweging. Deze dvd wordt aangeraden.


Machtiger dan het zwaard. Het boek dat men wilde vernietigen. 2012, CTA (Christian Television Association), distributie: Transvision, 25 min, € 1,99, ISBN: 9789057984884.