Allerlei wetenswaardigheden over de Bijbel

0
326
Joden hanteren de Bijbel heel anders dan christenen. Maar van die Joodse omgang met de Bijbel is van alles te leren. Ook voor wat betreft het Nieuwe Testament. Jakob Keegstra laat in het boek ‘Gods woord is één!’ zijn interpretatie daarvan zien. Hoe heeft hij dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Uitgangspunten
Keegstra, Bijbelleraar en voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Internationale Ambassade in Jeruzalem (ICAJ), wil met zijn boek de schoonheid en de samenstelling van de Bijbel vanuit een ander licht tonen. Hij doet dat door per Bijbelboek het begin & einde (het kader) en het centrum (de centrale boodschap) ervan te onderzoeken. Hij zoekt naar de kernboodschap in de Bijbelboeken. Bij voorbaat concludeert hij dat de Here Jezus begin, einde en centrum ervan is (christocentrisme). Er zijn meerdere manieren om te Bijbel te lezen, zoals historisch-kritisch, maar Keegstra kiest voor de profetische, omdat dat in de Bijbel centraal zou staan. Ook stelt hij dat de Hebreeuwse compositie van het Oude Testament (OT), die hij het Eerste Verbond noemt, directe samenhang heeft met het Nieuwe Testament (NT), dat hij het Nieuwe Verbond noemt. Omdat God Één is, is ook Zijn woord één. Nogal evident.

Boekanalyse
In acht hoofdstukken behandelt hij de meeste Bijbelboeken. Zijn grootste aandacht gaat uit naar de boeken van Mozes, van de Profeten en de Evangeliën & Handelingen. Zijn Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV). Aan het einde van het boek staan verwerkingsvragen. Het boek sluit af met zeven bijlagen.

Hebreeuwse compositie
Keegstra’s interpretatie van de Hebreeuwse compositie kenmerkt zich door getal- en Hebreeuwse lettersymboliek en bevestiging van de rabbinale traditie. Daarnaast deelt hij het NT net zo in als de Joodse indeling van het OT; Openbaring, parallel aan de Profetenboeken, meteen na de Evangeliën & Handelingen, die parallel zouden staan aan de boeken van Mozes. De Brieven zouden parallel staan met de OT-Geschriften. Hij beweert ook dat de Bijbel hoofdzakelijk over de feesten gaat. De Voorjaarsfeesten (Pasen & Pinksteren) zouden al vervuld zijn, maar Openbaring zou vooral in het teken staan van de vervulling van de Najaarsfeesten (vooral het Loofhuttenfeest).

Evaluatie
Een boek met de Bijbel als onderwerp is altijd interessant, alleen dit boek is nogal gefragmenteerd en heeft veel herhalingen. Ook worden niet alle Bijbelboeken behandeld en ligt de focus niet op de behandeling van de inhoud van de Bijbelboeken. Het gaat meer om ‘de krenten in de pap’ en dan ook nog met een bepaalde kijk op de ‘krenten’. Daarnaast interpreteert Keegstra zijn ‘krenten’ speculatief en allegorisch. Hij heeft soms nogal scherpe en terechte kritiek op de ‘kerk’, maar het is jammer dat hij allerlei termen ter verbetering voorstelt die zelf ook omstreden en onjuist zijn. Zo gebruikt hij ‘Eerste Verbond’ in plaats van ‘Oude Testament’, wat niet helemaal juist is omdat in het OT meerdere Verbonden worden genoemd. Dit boek heeft geen register(s).

Keegstra, J., Gods woord is één! Vanuit de Hebreeuwse compositie de Bijbel lezen. 2019, Scholten, Zwolle. 185 pagina’s, € 15,00, ISBN: 9789492959249.