De strijd voor herstel van Israël

0
373

Om geschiedenis beter te begrijpen kunnen ooggetuigen het ‘plaatje’ completeren. Op de dvd ‘Helden van Sion’ staan de persoonlijke ervaringen van vier betrokkenen bij de oprichting van de Staat Israël. Hoe is dat gedaan?

Veel mensen, vooral niet-Joden, hebben niet zelden een incompleet beeld van de feitelijkheden van het ontstaan van de Staat Israël. Dit kan leiden tot allerlei misverstanden.

Zo denken mensen dat de Staat Israël alleen kon ontstaan doordat de misdaden over de Sjo’ah (Holocaust) bekend werden. In werkelijk was het God Zelf Die al eeuwen geleden stelde dat Israël hersteld zou worden. Feitelijk werd ook het initiatief voor deze Staat genomen in de 18de eeuw. Niet lang daarna volgde al een erkenning van de noodzaak hiertoe (1917 – Balfour Declaratie) en werd de oprichting van zo’n staat al juridisch vastgelegd (1920 – San Remo Resolutie). Decennia voor de Tweede Wereldoorlog dus.

Zelfs na de Tweede Wereldoorlog, toen in 1947 de Verenigde Naties stemde over het voorstel van het oprichten van de Staat Israël stemde, bleken 13 landen (28% van de toenmalige leden) tegen; vrijwel alle toekomstige buurlanden van de nieuwe Staat, maar ook landen waarmee Israël tegenwoordig ‘goede’ betrekkingen heeft. Tien landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en China, onthielden zich van stemming. Het voorstel werd aangenomen door de goedkeuring van 33 landen, waaronder België en Nederland. Dus zo’n uitgemaakte zaak was het toen ook weer niet.

Toen Israël in 1948 na het uitroepen van de eigen staat meteen werd aangevallen door vijf landen kwam er geen enkel land zelf helpen. De oorlog, die meteen volgde en waarvan het aanvankelijk voor Israël onmogelijk scheen die te winnen, bevestigde hun onafhankelijkheid.

Op de dvd staan interviews met vier verschillende mensen (twee vrouwen en twee mannen) die direct betrokken waren bij de oprichting van de Staat Israël. Uit hun verslag komt de geschiedenis van het zionisme naar voren. Het gaat vooral over de onafhankelijkheidsoorlog (1948) en de strijd tegen de Arabieren.

Bij de dvd is een boekje bijgevoegd met informatie over de ontwikkelingen voorafgaande aan de Staat Israël, de omstandigheden van de oprichting en de naslaap erna met een blik naar de toekomst.

Op deze dvd staan twee Engelstalige bonusfilms. Een promotiefilm over het werk van Christenen voor Israël en de film ‘Give peace a chance’ gemaakt door de European Coalition for Israel dat gaat over de juridische grondslag van de Staat Israël. Aan het woord zijn vooral advocaten en de ambassadeur voor Israël bij de VN, die op overtuigende wijze laten zien dat die grondslag er is.

Evaluatie
Dit is een dvd waarop interessante en overtuigende films staan over de Staat Israël. Mooi is dat in sommige films de uitspraken van de geïnterviewden met letters in beeld wordt gebracht, waardoor die nog sterker overkomen. Zionisme is echter nog steeds omstreden. Mede doordat het allerlei vormen kent. Deze dvd wordt zeker aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.


Helden van Sion. 2013, Christenen voor Israël. Distributie: Source One Media, c.50 min. (excl. bonus materiaal), € 7,95, ISBN: 9789491001505.