Geloof in praktijk gebracht

0
456

Wie zou geloven dat er in een Europees land grote misdaden zich voltrekken? Zoals, mensen die zelfmoord plegen door de armoede, kinderprostitutie dat gelegaliseerd is en een overheid die wegkijkt als pro-alcoholgebruik bendes steden terroriseren. Is dat een doemscenario uit de nieuwste sciencefiction film? Nee, maar het begin van de documentaire over ‘Het verhaal van William Booth’.

Opening
De film begint met de hiervoor genoemde wantoestanden. Daarna volgt een straatinterview in het Amerikaanse San Antonio. Mensen wordt gevraagd of ze weten wat ‘The Salvation Army’ is. Niemand weet het precies. Reden voor een documentaire hierover.

Levensverhaal
In het voorjaar van 1829 werd William Booth geboren in de plaats Nottingham in midden-Engeland. Al gauw werd hij geconfronteerd met armoede. Rond zijn 13de jaar bekeerde hij zich in een methodistenkerk. Maar al snel maakte hij er problemen, want hij vroeg steeds aandacht voor de armen in de stad, maar daarvoor was geen bijzondere aandacht. Op een dag haalde hij zelfs alle armen zijn kerk binnen. De kerkleden en de kerkleiding berispte William scherp voor zijn daad. William was erg teleurgesteld dat die Methodisten de oorspronkelijke missie van de oprichter van hun kerk, John Wesley, vergeten waren. Hij verliet die kerk en werd een rondtrekkend evangelist onder de armen. Hij werd als snel bijgestaan door Catherine Mumford waarmee hij in 1851 trouwde. Het gezin kreeg maar liefst 8 kinderen. Door Catherine kwam er ook aandacht voor alcoholisten. In 1865 richten William de kerkbeweging ‘The Christian Mission’ zich toeleggende op hulpverlening aan armen, verwarden, criminelen, daklozen en alcoholisten. Het motto: eerst de nood lenigen en dan Gods woord geven. Langzaam groeit het werk, maar er volgt gewelddadig verzet tegen Williams activiteiten. In 1878 wordt de naam van zijn organisatie ‘Salvation Army’. Veel ex-alcoholisten sloten zich als soldaten aan en noemden William hun generaal. Dan richten kroegbazen en eigenaren van de alcoholhandel een leger op – the Skeleton Army – die tot gewelddadigheden tegen heilssoldaten overgingen terwijl de politie niet ingreep. Ondertussen krijgt William ook oog voor een ander probleem: kinderen mochten in Engeland toen op 12-jarige leeftijd een seksuele relatie hebben. Dit was de aanleiding voor grootschalige kinderprostitutie waar zelfs de hoogste kringen in betrokken waren. Hij zet opvanghuizen op en probeert kinderen eruit te redden. Ook dat leidt tot ernstig verzet. Hoe zal dat aflopen?

Evaluatie
Deze documentaire toont in korte tijd de ontstaansgeschiedenis van de in Nederland bekende Evangelische hulpverleningsorganisatie ‘Leger der Heils’. Tot op vandaag blijkt hun hulpverlening noodzakelijk, omdat de overheid vaak te weinig of geen effectieve hulpverlening geeft. De Dvd is in de Engelse taal ingesproken, maar heeft duidelijke Nederlandse ondertiteling. Het tempo van de uitleg is nogal hoog, dus de film zal zeker nog vaker gekeken worden om alle informatie goed te laten inwerken. De film sluit af met een inkijk in de huidige stand van zaken en met enkele getuigenissen van erg dankbare mensen die geholpen zijn. Een aanrader.

Het verhaal van William Booth. Transvision, Harderwijk, c.23 min, € 6,05, 9789057983542.