Gemeenteleiderschap besproken

0
374

Leiderschap in een locale geloofsgemeenschap is een belangrijke bediening die gerespecteerd moet worden. Maar wat komt daar bij kijken? In het boek ‘Ik wil U van harte dienen’ worden de belangrijkste zaken erover beschreven. Hoe is dat gedaan?

Gezond en vruchtbaar leiderschap in een geloofsgemeenschap zou van groot belang zijn. Onder gemeenteleiderschap valt een heel scala van functies en taken, zoals diaken, teamleider, kringleider en zangleiders. Belangrijkst of meest cruciaal zou het leiderschap op het niveau van eindverantwoordelijkheid (voorganger/oudste) zijn. Alles zou van God afhangen, maar de voorbereiding van de dienst zou afhangen van de leiders.

Boekanalyse
Dit boek is een bundel van artikelen van verschillende mannen en vrouwen over onderwerpen waarmee het leiderschap (in het bijzonder oudstenschap) in Evangelische en Pinkstergemeenten te maken krijgt. Het boek is als ondersteuning, bemoediging en handreiking bedoelt en zou het juiste gereedschap bieden voor leiderschap in persoonlijke zin en in teamverband. Het boek is bedoeld als naslagwerk en om leiderschapsonderwerpen te bespreken. Het zou ook als basis kunnen dienen voor toerusting en training van (potentiële) geestelijk leiders. De redactie werd geleid door een Theoloog, die voorganger was van een Evangelische gemeente en tegenwoordig geestelijk verzorger is. De redactie heeft besloten de artikelen in hun eigen stijl te laten. Daardoor kan dit tijdens het lezen opvallen.

De Bijbelcitaten komen uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Na een Voorwoord en Inleiding volgen 14 hoofdstukken. De meeste aandacht gaat uit naar Bijbelse richtlijnen voor Oudstenschap en Gemeentestructuur. De meeste hoofdstukken hebben 10-11 pagina’s. Voetnoten geven diepte-informatie (bronvermeldingen). Elk hoofdstuk sluit af met reflectievragen. Aan sommige hoofdstukken zijn schema’s, figuren of tabellen toegevoegd. Achter in het boek staat een kort biografie van de verschillende auteurs en een literatuurlijst ingedeeld per hoofdstuk.

Evaluatie
Dit is een praktisch studieboek over (het hoogste) leiderschap in een lokale gemeente. De redactie gaat ervan uit dat seculiere, multiculturele (bedrijfsmatige) methoden en principes, zoals vergadertechnieken gedragscodes en conflicthantering, ook gelden of toepasbaar zijn voor geestelijk werk. Dat is niet alleen te positief gedacht, maar ook twijfelachtig. Toch wordt er ook gewezen op de Godfactor, die de wereld niet kent. Ook twijfelachtig is de traditionele stelling dat Gods heil alleen te vinden zou zijn binnen het gemeenteverband. Gelovigen zouden die alleen daar kunnen ontvangen. Verder komen merkwaardige overtuigingen naar voren, zoals dat een episcoop hetzelfde zou zijn als een presbyter, dat het diakenambt eerder in verband zou hebben gestaan met een apostel en dat de het apostelschap zou zijn opgehouden in de eerste eeuw. De protestants christelijke interpretatie van het oudstenschap is anders dan die in het Oude Testament. Daarin stond sociale leiderschap van Israël onder het geestelijke gezag van de kohaniem (Israëlitische priesters) van de Tempel. De christelijke invulling van oudstenschap beperkt zich echter tot de ‘muren’ van de lokale ‘kerk’. Zo’n modern oudstenschap is dus maar deels op de Bijbel te funderen. Een zoekregister ontbreekt.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Pouyet, N. (red.), Ik wil U van harte dienen. Gereedschap voor oudsten. 2020, KokBoekencentrum, Utrecht, 189 pagina’s, € 17,99, ISBN: 9789023956389.