Goddelijke genezing

0
322
Geen poeha!

Een van de heetste hangijzers binnen het lichaam van Christus is Goddelijke genezing. Terwijl in de ene kerk volop genezing wordt gepredikt en massaal mensen de handen opgelegd wordt om genezing te ontvangen, leren andere kerken dat dit soort wonderen voor de apostolische tijd was en in een enkel geval nog voorkomt in een zendingssituatie, of wanneer het Gods specifieke wil is dat iemand geneest. Hoe er ook gebakkeleid wordt, het lijkt onmogelijk om hier een eenheid in te worden.

Door Rineke Peterson
Tekening: Roel Ottow

Nou is dat ook wel enigszins begrijpelijk. Aan beide fronten heeft men niet de volledige kennis en worden er fouten gemaakt. Fouten waarbij iemands leven op het spel kan staan. Fouten waarbij iemands geloofsleven onder vuur komt te liggen. Mensen raken ontmoedigd in hun geloof of ze krijgen emotionele problemen. En dat alleen omdat het of het één is, of het ander. Maar is er dan geen tussenweg waar we elkaar kunnen vinden? Ik geloof het wel. Die tussenweg heet ‘zegening’. Het woord zegening heeft dezelfde letters als het woord genezing, maar er is een wereld van verschil tussen de beiden. Genezing heb je nodig als je ziek bent, terwijl het een zegening is als je niet ziek wordt. Dus als je in de zegening wandelt, heb je de genezing niet meer nodig.

Licht en duister
Wat is een ziekte nou eigenlijk? Wikipedia zegt dit: Ziekte is een schadelijke lichamelijke of psychische afwijking van een organisme. Ik zou het zo willen omschrijven: Een ziekte is het ontbreken van gezondheid, net zo als duisternis het ontbreken van licht is. Om de uitersten neer te zetten: Bij God is geen spoor van duisternis, maar alleen volledige gezondheid, volledige vrede, volledige blijdschap, volledig geluk, volledige zelfbeheersing, volledig geduld, volledige liefde, enzovoorts. Alles bij God is volledig goed. Bij satan is alles volledig duister, volledig ziek, volledig depressief, volledig angstig. Kortom, volledig slecht. In Gods nabijheid is volheid van vreugde, staat er in de Bijbel. Hoe verder je van Gods nabijheid af komt, hoe minder vreugde je ervaart en hoe dichter je in Gods nabijheid komt, hoe meer vreugde je ervaart. Immers, hoe dichter bij een vuur, hoe warmer je wordt.

God zegt in de Bijbel dat Hij niet wil dat wij iets van Zijn Woorden afhalen of er aan toevoegen. Zijn Woorden zijn gezonde woorden die leven brengen. Halen wij er van af, dan is dat als een parasol voor de zon houden; je krijgt een schaduwplek. Waar je van Gods woorden afhaalt, ontstaat als vanzelf duisternis in iedere mogelijke vorm.

Schuilplaats
Er bestaat al geruime tijd een no-poo methode, of om het op zijn Nederlands te zeggen: Geen poeha. Je gebruikt dan onder andere geen shampoo meer. Shampoo haalt de natuurlijke laag van je haar en dan heb je weer andere producten nodig om die laag er weer op aan te brengen. Die producten zijn daarnaast een bom aan chemicaliën, dus ongezond voor je lichaam en ze kosten ook nog eens veel geld. En als je weer ziek wordt door die chemicaliën, kan men je weer andere producten verkopen om de symptomen te onderdrukken. Dat is mooi geld verdienen!

Er wordt ons door de wereld en met name door de media veel poeha aangeboden, allemaal gedachten die niet Gods gedachten zijn. Maar die kunnen we weigeren. Wanneer we onszelf dagelijks voeden met de gezonde woorden van God zal dat genezing in ons lichaam brengen, zo zegt Spreuken 4:20-22. Uiteindelijk kunnen we op een plek komen waar we wandelen in de zegening en waar we niet meer bang hoeven te zijn voor ziekte. Psalm 91 noemt die plek ‘de schuilplaats van de Almachtige.’ Stop met de poeha en bidt voor mensen die een wonder nodig hebben. Vraag aan God welke persoon wat nodig heeft. Dan zitten we op een veilige weg.

In 2013 is er over dit onderwerp een boek uitgekomen van Sietse H.W. Werkman, met de titel: Voeding, gedrag en Bijbelse heelheid. Dit boek kan ik van harte aanbevelen.

ISBN: 9789461532671
Prijs: €19.95