God’s not dead 3

0
388

Een voorganger krijgt van de eigenaar van het land waarop zijn kerk staat te horen dat het gebouw moet verdwijnen. Twee rivaliserende broers ontmoeten elkaar weer. Tieners verliezen hun geloof. Dit zijn de rode draden in de derde film in de serie ‘God’s not dead’. Hoe is dat gedaan?

Kerk onder druk
In de opening van de film stelt voorganger David (Dave) Hill, van de prachtige St.Jakob’s kerk, zijn goede vriend Jude Mbaye uit Ghana aan tot mede-voorganger. Er komt echter een conflict met het bestuur van de Hadleigh Universiteit. Dave’s kerk staat op hun campus en zij willen niets met religie te maken hebben. De bestuursvoorzitter, een oude vriend van Dave, moet hem dat aanzeggen.

Hulp Dave’s broer
Dave zoekt daarom zijn broer Pearce op die advocaat is. Hij vraagt hem hulp voor zijn geschil met het universiteitsbestuur. De twee broers hebben echter een moeilijk verleden en Pearce is geen christen meer. Toch wil Pearce zijn broer helpen en komt bij hem inwonen. Maar de onderlinge spanningen nemen toe. Ondertussen willen overheidsbeambten elke week een afschrift van de preek in de kerk, maar Dave weigert dat. Hij komt daardoor in de gevangenis…

Geloofscrisis tieners
Keaton, een tiener uit de jeugdbeweging, Harbor House, van Dave’s kerk, raakt haar geloof kwijt. Ze heeft een vriend, Adam, die een hekel heeft aan het christendom. Keaton kan niet met Adam over haar geloof praten en dat maakt hem zo boos dat hij vandalistisch wordt tegen Dave’s kerk. Maar zijn aanslag – hij gooit een steen door een ruit van de kerk – heeft grote gevolgen. Er breekt brand uit en Jude, die in de kerk is, raakt zwaargewond. Dave probeert zijn leven te redden …

Evaluatie
Deze film laat zien dat het leven van een christen, of het een voorganger of een tiener betreft, door diepe dalen kan gaan. Er zijn allerlei evangelische lessen in deze film verwerkt en basale geloofsvragen worden besproken. Ook komt naar voren hoe de moderne media christenen kan maken en breken. Uiteindelijk komt het uit bij de kernpunten van het geloof. In de film wordt een direct parallel gelegd tussen de geloofsstrijd van een voorganger en een tiener. Echter, die parallel is overtrokken. De strijd van een volwassen voorganger is niet te vergelijken met een die van een tiener. Opvallend is dat in de film benadrukt wordt dat het belangrijker is dat gelovigen tonen waar ze voor zijn en niet waar ze tegen zijn. Zich niet laten gelden, maar kiezen voor vergeving, verzoening en ontwijken van conflict. Dat is mooi, want dat trekt mensen aan in plaats van ze af te stoten. Gelovigen kunnen zich ook beter met andere zaken bezig houden dan tegen overheden te strijden. Maar dit zijn geen vaste regels. Ook is het twijfelachtig om een pas overleden voorganger meteen een heilige te noemen. Deze film is een aanrader.


God’s not dead 3. A light in the darkness. 2020, NEEMA Media B.V., Amersfoort, c.108 min., € 14,99, ISBN: 9789492925381.