Inzicht in 666 en mysterie Babylon

0
319

Ontdek de symbolentaal in het laatste Bijbelboek
Klaas de Jong
Toetssteen Boeken

In dertien korte hoofdstukken gaat Klaas de Jong dieper in op de getallen en symboliek in het boek Openbaring. De Jong werd hiervoor uitgedaagd en geïnspireerd door het boek ‘Bijbelse toekomstverwachting’ van ds. G. de Lange en het verboden boek ‘666, het getal eens menschen’ van ds. Van den Bosch.

Tekst: Jacco Stijkel

Wie bekend is met Openbaring weet dat het wemelt van de getallen en symbolen in dit boek. Dat is ook de reden waarom veel christenen moeite hebben met Openbaring. Anderen stellen juist weer dat het boek ons letterlijk vertelt hoe de eindtijd gaat verlopen en zien Openbaring als een soort spoorboekje van de laatste fase van de wereldgeschiedenis. Er zijn verschillende manieren om Openbaring uit te leggen en er is en wordt veel gespeculeerd over de betekenis van de symbolen en de getallen. De kracht van De Jong is, vind ik, dat hij nadrukkelijk in het Oude Testament zoekt om de symbolen en de getallen te verklaren. Daarmee doet hij recht aan het boek Openbaring. De apostel gebruikt veel beelden uit het Oude Testament, logisch ook want dat is voor hem de Heilige Schrift.

De Jong laat ook zien hoe belangrijk bijvoorbeeld het boek Daniël is om Openbaring goed te begrijpen. Hij laat zien hoe de beesten in Daniël en Openbaring met elkaar in verband staan. Het mooie van zijn benadering is dat het boek Openbaring echt open gaat. Bovendien blijft hij weg van al teveel speculeren. De schrijver gebruikt het woord ‘profielschets’ om aan te duiden wie er met 666 wordt bedoeld. Hij noemt bekende identificaties als keizer Nero en de Europese Unie. Zo concreet wil De Jong niet worden. Hij meent dat de westerse wereld met haar kapitalisme staat voor 666 en voert daar ook allerlei redenen voor aan. Ik vind dat hij zeker in een goede richting wijst, maar ook deze identificatie is en blijft speculeren.

Sterk is dat de auteur laat zien hoe onze westerse samenleving klaar wordt gemaakt voor de komst van de antichrist. Daar gaat een duidelijke en goed beargumenteerde waarschuwing van uit. ‘Inzicht in 666 en mysterie Babylon’ is een goed boekje (88 pagina’s) voor wie meer wil weten over dit boeiende onderwerp. En ook de meer doorwinterde lezer van Openbaring vindt interessante gedachten in dit boek. Het boek stimuleert de lezer bovendien om verder te lezen en meer te gaan ontdekken in Openbaring. Om deze redenen vind ik het een waardevol boek.

Klik hier om door dit boek te bladeren.