Mooie, realistische weergave Simson verhaal

0
408

Na de Inname van het beloofde Land was de geschiedenis die het volk Israël er schreef een ruige tijd. De 12 stammen leefden in een republikeins stammenverband geleid door oudsten en (Hoge)priesters. Deze oudsten stelden Beslechters – in de meeste Nederlandse vertalingen Richters genoemd – aan. Zij werden geacht de (geestelijke) orde onder de stammen te handhaven en vijanden te overwinnen. Een van hen was Simson – in Engelse Bijbelvertalingen Samson genoemd. Zijn leven is pas opnieuw verfilmd. Hoe is dat gedaan?

De Israëlieten hadden lang te maken met terreur en onderdrukking van de Filistijnen. Een heidens Kanaänitisch volk (Gn 21:34), waarvan het hartland het gebied van de hedendaagse Gaza-strook was. Vooral de stam Dan, die van de stam Juda toestemming had gekregen in het land tegen het Filistijnse gebied te gaan wonen. De Filistijnen eisten dat de Danieten een groot deel van hun oogst als belasting afdroegen. Het kwam zelfs tot het punt dat zij in grote welvaart leefden, terwijl de Danieten omkwamen van de honger. Toen kwam Simson…

Opkomst van Simson
Simsons (Hebr. Sjimsjon – Zonneling) geboorte werd aangekondigd aan een onvruchtbare Danietische vrouw met de voorwaarde dat zij hem als Nazireeër (Nm 6:1-21) zou laten opvoeden van geboorte af. Simson groeide op en al van jongsaf ging de Heilige Geest deze Nazireeër aandrijven om grote daden van God te doen. Dat betekende dat Simson voortdurend een plaag werd voor de Filistijnen. Hiermee begint de film. God leidde hem ertoe om met een Filistijnse vrouw te willen trouwen. Zijn vader, Manoach (Rutger Hauer) en moeder (Lindsay Wagner) verwierpen dat verlangen. Onderweg naar Timnah om met de Filistijnse te gaan trouwen werd hij aangevallen door een leeuw, maar hij verscheurde die, zoals een geitenbokje wordt verscheurd. Zo sterk was Simson in de kracht van de Heer.

Strijd met de Filistijnen
De enorme kracht van Simson viel de Filistijnen op, maar ook dat hij steeds meer hun leven zuur wist te maken. Ze kwamen op een punt dat hun koning, Balek (Billy Zane), hem ging zien als belangrijkste vijand, maar de Israëlieten zalfden Simson tot Beslechter (Richter). Hoe zal dat aflopen …?

Evaluatie
Dit is een spannende dramafilm met een indrukwekkende cast van bekende acteurs. Jammer is dat niet duidelijk naar voren komt dat volgens de Bijbel de Filistijnen Israël van Godswege verdrukten. Omdat Israël zeer ernstig zondigde (Rich 13:1). Wat wel naar voren komt is dat de Danieten vanuit eigen kracht tegen de Filistijnen wilden optreden. Zonder God eerst te raadplegen. Deze film is opgenomen bij Kaapstad, Zuid Afrika. Dat blijkt uit de schitterende natuur en landschappen. Maar het verklaart niet waarom er geen zwarte mensen een belangrijke rol hebben in deze film! Benadrukt is de veronderstelde persoonlijke geestelijke strijd van Simson met zijn eigen begeertes en de wil van God. Hierover staat echter niets in de Bijbel. Deze Dvd wordt aanbevolen.


Samson. Een heldhaftig verhaal van bovennatuurlijke kracht, liefde en verraad. 2020, Neema Media B.V., Amersfoort, c.105 min., € 14,99, ISBN: 9789492925404.