Twee nieuwe HSV Kerkbijbels

0
611

Vanaf 2010 is de herziening van de Statenvertaling uit 1637 verkrijgbaar. Jongbloed heeft onlangs twee nieuwe uitvoering van deze vertaling voor kerkelijk gebruik uitgegeven. Hoe zijn die uitgevoerd?

Deze Bijbels bevatten de complete tekst van de Herziene Statenvertaling (HSV) uit 2010/2016. Oude Nederlandse termen en woorden zijn vervangen door modernere en duidelijkere woorden. Zo zijn woorden als ‘der’ vervangen door ‘van de’ en ‘eertijds’ door ‘voorheen’. Dogmatische termen uit de SV, zoals Zondvloed, zijn verwijderd. De HSV heeft meer perikopen ter verduidelijking dan de klassieke Statenvertaling (SV). In cursief zijn woorden ter verduidelijking aan de Bijbeltekst toegevoegd. De Bijbeltekstverwijzingen zijn niet meer bij het Bijbelvers geplaatst, maar als voetnoot, waarin soms ook uitleg wordt gegeven.

Op de kaft van beide Bijbels staat ‘Psalmen’, maar naast de Psalmberijming uit 1773 zijn de Gezangen en aanwijzingen opgenomen. Daarna volgt een register van deze twee liedboeken. Ook zijn toegevoegd de Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse leerregels, de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenissen van Nicea en Athanasius en de Tien woorden van God. Daarna volgen geschriften van de liturgie (formulieren en christelijke gebeden), het kort begrip der christelijke religie, de ziekentroost en overige formulieren.

Dit is de vierde druk van het origineel uit 2017. Beiden Bijbels zijn in het formaat 12*18 cm. De blauwe uitgave is van leer met zilversnee en duimgrepen. De hardcover uitgave heeft een bloemenmotief. Beide Bijbels hebben een opbergkoker. In de blauwe uitgave zijn een chronologisch tabel, landkaartjes en plattegronden opgenomen, zoals die ook voorkomen in de NBG’51.

Evaluatie
Deze Bijbels zijn handzaam voor kerkelijk gebruik in orthodox gereformeerde kerkelijke gemeenten, zoals die van de Gereformeerde Bond in de PKN, in het gezin of persoonlijk gebruik. De letters van deze Bijbels zijn al erg klein, maar daardoor zijn de versnummers nog kleiner en dat maakt deze minder geschikt voor ouderen en gehandicapten. Over de HSV kan gesteld worden dat heel wat woorden die dicht bij de grondtekst vertaald waren in de SV zijn aangepast in de HSV. Opvallend is dat in de HSV aanpassingen soms de NGB’51 volgt, terwijl die laatste vertaling tegenwoordig geldt als ouderwets. De vertaalkeuzes in de HSV zijn soms inconsequent en onjuist. Dit maakt dat de benaming ‘Herziene’ niet helemaal terecht is en de HSV beter als een op zichzelf staande vertaling kan worden opgevat geënt op de SV en daarmee een eigen traditie binnen de diversiteit van gereformeerd geloven bediend. Ook wordt, net zoals in de SV, niet aangegeven welke Bijbelpassages in belangrijke manuscripten ontbreken, zoals Johannes 7:53-8:11. Het is opmerkelijk dat in de HSV geen verantwoording voor de vertaling is opgenomen, zoals wie er betrokken was bij de vertaling en welke keuzes en waarom zijn gemaakt. Wetenschappelijk gezien wordt de HSV beoordeeld als een vertaling die een protestantse traditie wil vasthouden, maar dat de makers de huidige stand van kennis hebben genegeerd.


Bijbel (HSV). 2020, Royal Jongbloed, Heerenveen, 1de druk, 2016 pagina’s. Uitvoering blauw leer, € 110,-, ISBN: 9789065394804. Uitvoering hardcover bloemen, € 47,50, ISBN: 9789065394828.