Unieke reformatorische reisgids Israël

0
324

Een reis naar Israël ondernemen is altijd een goed initiatief. Maar het is verstandig dat voorbereid te doen. De meeste reisgidsen geven daartoe allerlei informatie, maar zelden ligt echter het accent op de Bijbel en de christenheid. De reisgids ‘Met de Bijbel door Israël’ probeert dat te bieden. Hoe is dat gedaan?

Een reis naar Israël krijgt meer waarde als dat met een geopende Bijbel wordt gedaan. Het is dus handig als bij Bijbelse plaats de relevante Bijbelteksten beschikbaar zijn en andere belangrijke informatie. Daarnaast is het van belang dat ook de Bijbelse plaatsen die het meest relevant zijn besproken worden. Dat is het doel van deze reisgids en wat het uniek en onmisbaar maakt. Speciaal voor de Reformatorische achterban.

Boekanalyse
Aan deze reisgids werkten predikanten uit diverse reformatorische kerkgenootschappen mee, naast geleerden over het beloofde Land en diens geschiedenis. Verder ook instellingen, zoals het Centrum voor Israëlstudies (CIS), het Deputaatschap voor Israël van de Gereformeerde Gemeenten en het Reformatorische Dagblad. Voorin en achterin is een grote kaart van Israël weergegeven. Na een Voorwoord en Leeswijzer volgt een vogelvlucht in Israël, een kleine geschiedenis van 3000 jaar en een bespreking over wat Joden zijn. Daarna volgt in ‘Op pad’ praktische reisinformatie.

Het Land wordt besproken door het in verschillende zones in te delen: Noord, Meer van Galilea, Midden, Middellandse zee, Westbank, Jordaanvallei, Dode zee en Zuid. Een apart gedeelte is gewijd aan Jeruzalem. Prachtige, unieke foto’s geven beeld bij de tekst die voorzien is van aparte informatiekaders. Ook is er bij de plaatsen een QR-code gegeven, waardoor er gegevens kunnen worden verkregen van het Internet. Tussendoor worden thema’s besproken, zoals flora & fauna en de Joodse keuken. De verschillende onderdelen zijn onderscheiden door kleuren te gebruiken. De reisgids sluit af met Praktische informatie, zoals over de feestdagen. Daarna volgen tips over verder lezen, een zoekregister en de materiaal verantwoording.

Evaluatie
Dit is een belangrijke en mooie reisgids voor het beloofde Land met een focus op de (christelijke) Bijbelse plaatsen. De balans tussen traditionele Joodse en christelijke plaatsen is evenredig. Het lezen van de reisgids zal menig lezer enthousiast maken voor een reis naar Israël. Zeker, omdat er ook veel onbekende, unieke plaatsen in worden genoemd, die in standaard reizen vaak niet bezocht worden. Dat maakt de reisgids ook nuttig als opnieuw naar Israël wordt gereisd. Bijvoorbeeld individueel en om fiets- of wandeltochten te ondernemen, waarover informatie wordt gegeven.

In dit boekje staan veel mooie foto’s en plaatjes/kaartjes en wordt een reformatorische mening over zaken gegeven. Jammer is wel dat er nogal wat foutjes en verwarrende zaken in dit boek staan en relevante informatie ontbreekt. Ook zijn de letters klein, maar dat betekent wel een hoge informatie dichtheid. Plattegronden of een lijst van bezienswaardigheden per Bijbelplaats ontbreekt. Ook is er weinig aandacht voor de seculiere (zionistische) of rabbinale bezienswaardigheden. Toch wordt deze reisgids warm aanbevolen.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Hulsman, W., Met de Bijbel door Israël. Reisgids. 2020, De Banier, Apeldoorn, c.200 pagina’s, € 19,95, ISBN: 9789087181789.