Vier hoedanigheden van de Here Jezus

0
345
Veel christenen worstelen ermee dat de Here Jezus nergens letterlijk aangekondigd wordt in het Oude Testament (OT). Voor christocentrische geloofsinterpretaties is het regelrecht problematisch. Peter Slagter doet in het boekje ‘De Spruit’ een nieuwe poging om te laten zien dat de Bijbel op dit punt toch een eenheid is. Hoe heeft hij dit gedaan?

Recensie door Marco van Putten

De Spruit
Slagter gebruikt het Hebreeuwse woord tsémach – (uit)spruit(er) als vertrekpunt. Dit woord wordt in het OT in verband gebracht met de Messias (Js 4:2; Jr 23:5-6; Zach 3:8; 6:12). Als dit woord bestudeerd wordt dan zouden vier zijden van de Messias naar voren komen die samen een getuigenis zouden zijn van de Here Jezus: Mens, Knecht, Koning en God. Daaraan besteed Slagter de meeste aandacht. Daarna werkt hij deze vier zijden in, hoe kan het ook anders, vier hoofdstukken uit. Twee appendices – een uitwijding over astronomie en een tabel over de vier hoedanigheden – geven achtergrondinformatie.

Profetieën over de Messias
Het uitwerken van de band van de leer van het Nieuwe Verbond met het OT is op zichzelf belangrijk, want dat deden de Here Jezus en Zijn leerlingen ook. Voor de christologie (de leer over de Messias) is het essentieel om zo het christelijke geloof vast te stellen. Daaraan besteed Slagter de meeste aandacht. Voor hem ligt het voor de hand dat de Here Jezus de Messias is waarover in het OT wordt geprofeteerd. Toch geeft hij toe dat de heerlijkheid van de Here Jezus in Zijn aardse werk ‘bedekt’ was. Hij onderkent dan ook dat veel OT profetieën over de Messias niet of slechts deels door de Here Jezus vervuld zijn. Zo ontving Hij geen koninklijke waardigheid. Dat ligt dus nog in het verschiet. Daarmee raakt hij aan het onderwerp de ‘Eindtijd’.

Andere verbanden met de Messias
Slagter brengt de kleuren van de kleding van de kohen gadol (de Israëlitische hogepriester) in verband met de vier hoedanigheden van de Here Jezus. Ook in de Evangeliën denkt hij deze hoedanigheden te kunnen vaststellen. Verder in Numeri, Ezechiël en Openbaring.

Evaluatie
Slagters insteek om de OT profetieën over de Spruit als vertrekpunt te nemen is interessant. Alleen werkt hij alleen de vervulling uit door de Here Jezus beschreven in het Nieuwe Testament. Maar deze profetieën hebben ook een eerdere vervulling in het OT-sche tijdvak gehad en andere vervullingen sindsdien. Die blijven echter onbesproken. Ook laat hij de verschillen van de vier hoedanigheden, bijvoorbeeld tussen Knecht en Koning, en tegenstrijdigheden, zoals tussen Mens en God, onuitgewerkt. Hij stelt ze slechts vast. Slagter voert ook allegorische en speculatieve zaken op. Zo beschrijft hij de symboliek van Hebreeuwse letters en van getallen en duidt hij astronomische gegevens theologisch. Veel van zijn veronderstellingen over de Messias worden niet breed en diep onderbouwd of bewezen. Dat geeft nogal wat vragen. Dit boekje is een aanrader, omdat het inspireert tot verdere studie.

Slagter, P., De Spruit. Een viervoudig getuigenis van Jezus Christus. 2018, Everread, Wijk bij Duurstede. 64 pagina’s, € 5,50, ISBN: 9789066944244.