Vieren wat de Here Jezus deed

0
294
Waar gaan de christelijke feesten eigenlijk over? Nog maar weinigen weten het. Dat spoorde Robbert Jansen, predikant van een Christelijke Gereformeerde Kerk, aan om dit uit te leggen met zijn boekje ‘Vlag de witte vlag’. Hoe heeft hij dat gedaan?

Door Marco van Putten

Boekanalyse
Jansen heeft dit boekje in zakformaat vooral geschreven voor hen die bekennen nog te kunnen groeien in verwondering over Wie de Here Jezus is. Hij behandelt in dit boekje vijf christelijke feesten, te beginnen met Hemelvaart en verder Pinksteren, Kerst, Goede Vrijdag en Pasen. Hij besteedt de meeste aandacht aan Pinksteren en Goede Vrijdag. Eindnoten geven hoofdzakelijk Bijbelteksten. Welke Bijbelversie is gebruikt wordt niet genoemd.

Passief geloven
Voor Jansen is het niet belangrijk wat een gelovige doet, maar wat de Here Jezus voor hem deed. Hij vraagt zich wel af of hij zich genoeg verwondert over de overwinning die de Here Jezus behaald zou hebben. Daarom zou het vieren van de christelijke feestdagen met een juist besef zo belangrijk zijn. Te meer, omdat politici ze willen afschaffen.

Vlag de witte vlag
Jansen stelt een alternatieve wijze van vieren van christelijke feestdagen voor. Door een witte vlag uit te hangen. Het zou blijdschap uitdrukken, maar ook overgave en reinheid. Verwondering over het feit dat de Here Jezus Koning zou zijn en zou regeren. Bij het boekje wordt ook een witte vlag meegeleverd. Maar niet alleen zou die vlag uitgehangen kunnen worden op feestdagen, maar ook bij andere gelegenheden, zoals een belijdenis of een begrafenis. Het idee ontstond op 5 mei 2016 toen Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag op dezelfde dag vielen.

Evaluatie
Dit boekje is inspirerend en ook apart. Inspirerend, omdat Jansen rake vragen stelt en een fris licht werpt op christelijke feesten. Apart, omdat Jansen zijn boekje begint met Hemelvaartsdag (en hij eindigt daar ook mee), terwijl Kerst traditioneel voor de hand zou liggen. Jansen beschrijft ook gebeurtenissen uit zijn eigen leven. Jammer is dat Jansen het nodig vindt om in dit boekje op populaire wijze consequent de naam “Jezus” te noemen zonder enige verdere betiteling. Alsof het een vriend van de straat is. Bij de behandeling van sommige feesten besteedt Jansen vaak meer aandacht aan andere zaken. Het is dus geen handleiding over christelijke feesten. Het zijn eerder zijn christocentrische gedachten erover vanuit de Christelijke Gereformeerde traditie. Daarbij dicht hij, typisch als predikant, veel meer aan de Here Jezus toe dan volgens de Bijbel in werkelijkheid van toepassing is. Zo zou de Here Jezus pas Gods licht in de wereld hebben gebracht. Alsof Gods heilsplan niet al niet eeuwen ervoor in werking was en de eerste komst van de Here Jezus er niet slechts een schakel in was. Hoe cruciaal ook. Gods heilsplan blijft onvervuld, zolang Israël niet hersteld is. Pas daarna worden de Bijbelse feesten vervuld. Alleen noemt Jansen dat opvallend genoeg niet.
Toch is dit boekje een aanrader.

Jansen, R., Vlag de witte vlag. Het vieren van christelijke feesten. 2019, Scholten, Zwolle. 110 pagina’s, € 13,50, ISBN: 9789492959287.