Werking Heilige Geest Reformatorisch bekeken

0
593

Dat de Heilige Geest bestaat en werkt weten de meeste gelovigen. Maar hoe Hij precies in onze tijd werkt is minder makkelijk te beantwoorden. Dat is waar de auteurs van het boek ‘Als de Geest waait’ zich op hebben gericht. Hoe hebben ze dat gedaan?

Hoe werkt de Heilige Geest vandaag in ons leven, de kerk en de wereld? Dat is de kernvraag van dit boek. Maar ook hoe wat echt van de Geest is te onderscheiden valt van dat wat het niet is. Wat is de eigen verantwoordelijkheid om de Geest niet te bedroeven of uit te blussen?

Boekanalyse
Dit boek bestaat uit een bundel artikelen die zijn voorgedragen tijdens de Ankerlezingen in Gouda en Voorthuizen. Die hadden ‘toerusting’ ten doel. Ingegaan werd op de doop in de Heilige Geest en op de verzegeling, de zalving met en de vervulling en gaven (Charismata) van Die Geest. Maar ook wordt ingegaan op vragen over gebed en het milieu (klimaat) in verband met de Geest Gods.

De artikelen zijn geschreven door zes verschillende auteurs uit de Reformatorische gezindte (van Campen, Hoek, Selderhuis, Paul, van Vlastuin en Vreugdenhil). Elk artikel vormt een apart hoofdstuk. Elk hoofdstuk heeft een vast opbouw; Verkenning (Bijbelgedeelte en vragen erover), Inhoudelijke bespreking, Gespreksvragen (ter bespreking in kringen) en ‘Om verder te lezen’ (korte literatuuropgave, met veel titels van de auteurs zelf).

Het boek opent met een Voorwoord. De meeste aandacht wordt besteed aan de vernieuwing van de schepping door de Heilige Geest, de leiding van de Geest en Diens gaven. Voor de artikelen is gebruikt gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV).

Uitgangspunten
De auteurs van dit boek gaan ervan uit dat de heilige Geest binnen de Drie-Enig werkt en alleen en altoosdurend is gegeven aan de Gemeente Gods. Zoals Calvijn stelde zou het individuele heil afhangen van het heil van de kerk [X], zo zou dan ook de Heilige Geest werken.

Evaluatie
Dit leerzame boek gaat in op belangrijkste aspecten van de Heilige Geest, maar dan wel vanuit een Reformatorisch denkraam. Ondanks dat de auteurs erkennen dat de Evangelische Beweging op sommige aspecten over de Geest een punt hebben, worden deze toch nog steeds tegengesproken of verworpen. Maar ze hebben ook kritiek op de Reformatorische gezindte als het om de werking van de Geest gaat. Dat is opmerkelijk. Toch willen de auteurs niets anders dan de Heilige Geest aan de leiband van de Reformatorische traditie leggen. Iets wat wel ongunstig moet zijn. Zo wordt juist in dit boek gesteld dat de Here Jezus de Heilige Geest toebedeeld en er geen voorgaande openbaring zou bestaan!

In dit boek staan af en toe ook moeilijke woorden, zoals transcendent en immanent, en onvertaalde buitenlandstalige citaten. Personalia van de zes auteurs ontbreekt, net als een zoekregister. Dit boek wordt aangeraden.

Verkrijgbaar bij www.pelgrimonline.nl en bij de christelijke boekhandel.

Campen, M. van, J. Hoek en M.J. Paul (red.), Als de Geest waait. Over het werk van de Heilige Geest in onze tijd. 2020, Groen, Heerenveen, 140 pagina’s, € 9,95, ISBN: 9789088971983.