Roma vieren 50-jarig jubileum

0
659

Het klinkt vreemd om een 50-jarig jubileum te vieren voor een volk dat al eeuwen bestaat. Toch vieren de Roma op 8 april hun 50-jarig bestaan. Ze besloten namelijk  op 8 april 1971 als volk de naam Roma aan te nemen. Op de Internationale Romadag op 8 april waarop ze hun jubileum vieren, zijn er diverse online lezingen en bijeenkomsten. Christian Roma Support heeft ook een speciaal programma op 9 april samengesteld.

De Roma zijn met circa 10 miljoen mensen de grootste Europese minderheidsgroep. Door zowel taal- als genetisch onderzoek kon worden vastgesteld dat hun oorsprong in Noordwest India ligt. Maar onduidelijk is nog wanneer en waaróm zij naar het westen zijn getrokken. Vermoedelijk is hun emigratie rond 500 na Chr. in de gang gezet. In de daarop volgende eeuwen worden er o.a. in Perzië, Syrië en Byzantium meldingen gedaan van grote groepen nomadische ambachtslieden en entertainers. Vanaf de 15e eeuw zijn er steeds vaker registraties in Europa.

Kwetsbare positie
Door buitenstaanders werden zij ‘zigeuners’ genoemd, de ‘onaanraakbaren’. Zelf onderscheiden zij zich door hun stamnamen, doorgaans gebaseerd op hun ambachten, familiehoofden of woongebieden. Omdat ze geen eigen land hebben verkeren ze in een kwetsbare positie. In de 20e eeuw, na de genocide van WO II, gingen de stammen zich steeds meer organiseren, om te streven naar meer gerechtigheid en gelijkheid.

Identiteit
Op 8 april 1971 werd in Londen een internationaal congres belegd, waarbij vertegenwoordigers van de verschillende clans bijeenkwamen en spraken over hun gemeenschappelijke toekomst. Om hun identiteit en verbondenheid te markeren kozen zij hun vlag en volkslied. Bovendien stelden ze de naam vast waarmee zij voortaan aangeduid wilden worden: ‘Roma’, in hun taal betekent dit ‘mensen’. Sindsdien is deze benaming door alle internationale instanties erkend.

Roma Networks
Het christelijke internationale platform Roma Networks houdt op donderdag 8 april een online meeting via de Facebookpagina. Hierbij zal vooral aandacht gegeven worden aan de verspreiding van het Evangelie onder de Roma de afgelopen vijf decennia. Uit drie verschillende landen hebben voorgangers die aangesloten zijn bij Roma Networks hun ervaringen gedeeld. In de online meeting is te horen hoe zij hun identiteit als Roma zien, hun ervaringen als Roma zien, hoe ze tot het geloof in Christus zijn gekomen en hoe dit hun identiteitsgevoel beïnvloedt.

Christian Roma Support
Op vrijdag 9 april houdt Christian Roma Support uit Rotterdam een online Zoom-meeting om stil te staan bij het jubileum. Christian Roma Support ondersteunt al jaren Roma die in een kwetsbare situatie verkeren. Zo wordt er ook noodhulp uitgedeeld in onder andere Oost-Europa vanwege voedseltekorten door de coronamaatregelen.
Deelname aan het programma op 9 april is gratis. Diegenen die zich aanmelden krijgen een link. In de meeting vertelt Larissa Lacatus, Roemeense Roma-vrouw, over haar projecten en inzet voor onderwijs.