Samenleven in Israël verbeteren

0
327

Over de Staat Israël bestaan verschillende voorstellingen. Maar iemand die in dat land woont ‘kijkt van binnenuit’. Diens mening is zwaarwegender. De Joods-Israëlische Joanne Nihom beschreef dat in het boek ‘Over grenzen’. Hoe deed ze dat?

Het beeld van de media over Israël is dat het gedomineerd wordt door geweld van het Israëlische leger en Arabische vrijheidsstrijders. Vaak is dat geweld tegen elkaar gericht, maar soms op buitenlandse doelen. Het is een beeld van (koude) oorlog en grote spanningen.

Velen interpreteren het als de verhouding van de onderdrukker (de sterke Staat Israël die mensen vernedert en land bezet houdt) en de onderdrukte (het lijden van de Arabische minderheden in en om Israël).

Ook de in Nederland geboren Nihom is, net zoals veel mensen, in die zin ontevreden over de gang van zaken in het land Israël waar ze al jaren woont. Ze beschouwt dat niet als negatieve kritiek op Israël. Ze wil namelijk met haar boek een bijdrage leveren om het er beter te maken. Ze typeert de Israëlische samenleving als ingewikkeld.

Boekanalyse
Nihom is journaliste voor diverse Nederlandse media van Joodse en christelijke signatuur. Ze is ook schrijfster. Van huis uit wil ze zich inzetten voor een betere wereld. Haar visie beperkt zich dus ook niet tot de Staat Israël.

Haar boek gaat over ervaringen en activiteiten in Israël om het leven er beter te maken. Dus niet zozeer over Nihoms eigen inspanningen, hoewel die wel worden genoemd, maar vooral die van allerlei Israëliërs (Arabieren, Joden en anderen) die ze ontmoet, interviewde en volgt.

Ze beschrijft een heel scala van ‘positieve’ initiatieven die vaak niet door de media zouden worden genoemd. Het zouden verhalen zijn over verbinding, het (on)gewone en de uitdagingen van de regio.

Na een Inleiding (H1) volgen negen hoofdstukken, gevolgd door een Epiloog en een Dankwoord. Elk hoofdstuk begint met een titelblad met Arabische, Modern Hebreeuwse en Nederlandse teksten. Ook zijn aan de hoofdstukken zaken van zichzelf toegevoegd; Dagboekfragmenten, gedichten en uitspraken (afgedrukt met blauwe tekst of achtergrond). Elk hoofdstuk bestaat uit diverse paragrafen. Het boek sluit af met een lijst van organisaties en mensen en een korte literatuurlijst.

Evaluatie
Dit boek gaat over Nihoms ontmoetingen met allerlei mensen betrokken bij apolitieke progressieve activiteiten voor verzoening tussen Arabieren en Joden in Israël. Jammer is dat nogal wat van deze activiteiten in dit boek worden herhaald.

Er is ook aandacht voor de bevolkingsgroepen en sfeer in Israël; een geordende chaos. Een bijzondere mengeling van Westerse en Midden-Oosten culturen.

Dit boek geeft een idealistisch beeld van Israël, ervan uitgaande dat de inwoners veel gemeenschappelijk zouden hebben. Volgens Nihom zou algemeen besef van dit laatste leiden tot ‘vrede’ tussen Arabier en Jood, want in werkelijkheid zouden er geen grenzen bestaan.

Opmerkelijk is dat Nihom menselijke inspanningen beschrijft (maakbaarheid), maar ongenoemd blijft dat echte vrede alleen van God kan/zal komen. Ook onderschat Nihom religieus fanatisme.


Nihom, J., Over grenzen. Mijn leven in Israël. 2021, KokBoekencentrum, Utrecht, 272 pagina’s, € 18,99, ISBN: 9789043535540.