Tv-serie over de Evangeliën

0
276

Christenen hebben een sterke focus op het aardse leven van de Here Jezus. Dus is er de behoefte naar films daarover. Net zoals tegenwoordig tv-series worden uitgebracht die in seizoenen worden uitgezonden, is de serie ‘The Chosen’ een tv-serie over de Evangeliën. Hoe is dat gedaan?

Verfilmingen van het leven van de Here Jezus worden gedaan op een manier die zo aannemelijk mogelijk is vanuit de subjectieve optiek van de makers. Zo wijkt de volgorde van gebeurtenissen af van de Bijbel.

Een tv-serie heeft veel tijdsruimte om in te vullen. Dit wordt vaak gevuld met, in dit geval fictieve gesprekken en landschapsopnames.

Personen centraal
In deze tv-serie wordt het verhaal over de Here Jezus verteld rond enkele Bijbelse en niet-Bijbelse personen, zoals Matteüs en de Romein Quintus. Maar de hoofdaandacht in deze tv-serie gaat uit naar Simon (Petrus). Pas in de latere afleveringen komt de Here Jezus steeds meer op de voorgrond.

Veel fictie
Hoewel in de introductie van de eerste aflevering wordt aangegeven dat deze tv-serie een Bijbelgetrouwe weergave is van het leven van de Here Jezus zou zijn, is er toch veel bij gefantaseerd (entertainment).

Zo is er een aflevering over het verblijf van de Here Jezus alleen in het bos die bezoek krijgt van kinderen. Hij speelt met hen en geeft Hij elementair Bijbelonderwijs. Iets waarover niets in de Bijbel staat.

Ook worden Bijbelverhalen over de Here Jezus nogal anders weergegeven dan zoals dat in de Bijbel beschreven staat. Zo zou Hij Zich aan de Samaritaanse vrouw openbaren dat Hij niet alleen voor Israël, maar voor alle mensen is gekomen. Ook is er veel rabbinale traditie weergegeven (pro-Farizees).

Verbinding Oude Testament
Opvallend is dat sommige afleveringen beginnen met een gebeurtenis uit het Oude Testament (OT). Zo komen gebeurtenissen met de aartsvader Jakob en Mozes kort in beeld. Die gebeurtenissen worden dan toegepast (continuïteit OT) in die aflevering over het leven van de Here Jezus.

Evaluatie
Dit is een bijzondere en soms ook ontroerende Bijbelverfilming. Hoewel deze film enigszins in de juiste historische setting is opgenomen, zijn de dialogen en de vertolkingen van Bijbelse personen modern neergezet. Belangrijk is vooral dat de personage van de Here Jezus een humoristische, opgewekte, eenvoudige, maar ook nogal modern-westerse (Evangelical) inslag is gegeven. Niet de inslag van een ‘Man van smarten’.

Zo gaan mensen met Hem om alsof Hij hun gelijke was. Verder valt de nogal vrije, maar traditionele interpretatie op van de Bijbel. Zo zou het Bijbelse geloof alleen vragen om het gelovige hart ongeacht gehoorzaam doen van Gods wil.

Opvallend is dat Israëlieten, dus ook de Here Jezus, met een apart accent spreken, terwijl de Romeinen vloeiend Amerikaans spreken. Dat stelt vragen over het waarom van die keuze. Ook zijn de opnames duidelijk niet in het Midden-Oosten opgenomen (te ‘groen’).Verder valt op dat geweld en erotiek volledig ontbreekt. Afleveringen verschillen nogal van tijdsduur. Deze tv-serie wordt aangeraden.


Chosen, The, Seizoen 1. 2021, Angel studios, distributie: Neema, c.365 min, € 29,99, ISBN: 9789492925589.