Sela – Juich, Hosanna!

0
292
Een blij lied. Even het geluid hard aanzetten en meezingen!

Juich, Hosanna!
Roep het uit van vreugde,
Jeruzalem je koning komt.
Verhef dan je poorten,
laat zegevierend ingaan
Yeshua, Messias,
prijs Davids grote zoon.

Nederig rijdend op een veulen,
Gods vrederijk kondigt Hij aan;
niet door geweld, maar door zijn lijden.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.

Juich, Hosanna!
Roep het uit van vreugde,
Jeruzalem je koning komt.
Verhef dan je poorten,
laat zegevierend ingaan
Yeshua, Messias,
prijs Davids grote zoon.
 
Snij palmtakken af en leg vol eerbied
je jas als een loper op het pad.
Blinden gaan zien, verlamden lopen.
De kinderen zingen het op straat.
De kinderen zingen het op straat.
De kinderen zingen het op straat.

Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad,
als Hij verschijnt in licht en majesteit.
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken.
Jeruzalem, je koning komt!
Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Juich, Hosanna!
Roep het uit van vreugde,
Jeruzalem je koning komt.
Verhef dan je poorten,
laat zegevierend ingaan
Yeshua, Messias,
prijs Davids grote zoon.