Aangenaam kennismaken

0
504

Als ik mij aan jou voorstel, zeg ik: ‘Hallo, ik ben Rineke.’ En dan zeg jij op jouw beurt: ‘Hallo, ik ben…’ en dan volgt je naam. Een naam alleen zegt ons nog weinig, want namen betekenen in onze cultuur niet zoveel. Wanneer we verder in een kennismakingsgesprek zijn, breiden we het uit. Dan zeggen we: ‘Ik ben leerkracht,’ of: ‘Ik ben chauffeur,’ ‘Ik ben moeder,’ of: ‘Ik ben ZZP-er.’ Worden we nog wat persoonlijker, dan kunnen we iets zeggen als: ‘Ik ben hartpatiënt,’ of: ‘Ik ben gepensioneerd,’ of: ‘Ik ben slechtziend.’

Als wij zeggen: ‘Ik ben….,’ dan volgt er een uitdrukking van hoe wij onszelf zien en hoe wij willen dat een ander ons ziet. Je verklapt je identiteit. Als mensen je identiteit weten, weten ze hoe ze je kunnen benaderen. Dat is precies wat God doet als Hij zegt: ‘Ik ben…’ God zegt: ‘Hallo, ik ben God, de Schepper van de hemel en aarde. Ik ben de Heer van de hemelse legers, Ik ben de God die altijd overal is en die buiten de tijd staat. Ik ben heilig en rechtvaardig. Ik ben de God die voorziet, Ik ben de Genezer. Ik ben Licht, Ik ben onveranderlijk, Ik ben jouw Herder, Ik ben jouw Vader, Ik ben die Ik ben.’

Opvatting
Dat is nogal een opsomming. En dan ben ik nog niet volledig geweest, want God is zoveel meer dan dat. God weet precies Wie Hij is en Hij aarzelt ook niet om dat aan ons duidelijk te maken. Hij wil graag dat wij weten Wie Hij is, want dan kunnen wij Hem benaderen zoals Hij is. Wij zouden diezelfde houding moeten aannemen. Veel christenen denken daar anders over. Er heerst een opvatting dat je nederig moet zijn, en dan wordt er bedoeld dat je vooral niet te hoog over jezelf mag opgeven. Maar dat is vaak een schijn-nederigheid.

Bescheiden
In Numeri 12:3 staat: ‘De man Mozes was zeer zachtmoedig, meer dan alle mensen die op de aardbodem waren.’  Het boek Numeri is één van de vijf boeken van Mozes. Mozes heeft dit dus over zichzelf geschreven. Als iemand in onze kerk dit over zichzelf zou zeggen, zouden wij al snel vinden dat die persoon erg hoogmoedig is. Wij willen liever dat iemand zich bescheiden opstelt en zelf blijven wij ook liever bescheiden. Als iemand tegen ons zegt: ‘Wat ben je goed daarin!,’ dan zwakken we het vaak af door te zeggen dat dat wel meevalt. En dan komen we met allerlei excuses. Maar het simpelweg aanvaarden van een compliment vinden we erg moeilijk.

Nederig
Wat is dan echte nederigheid? Dat is van jezelf zeggen wat God over jou te zeggen heeft. Als Hij zegt dat je heilig bent, wie ben jij dan om te zeggen dat dat niet zo is? Ben jij meer dan God om Hem tegen te spreken? Als God zegt dat jij waardevol bent, dan ben je pas echt nederig als je zegt: ‘Ja Heer, als U zegt dat ik waardevol ben, dan ben ik waardevol.’ Onze echte identiteit ligt niet in wat wij van onszelf vinden, wat een onze familieleden van ons vinden, wat de psychiater of een dokter van ons vindt. Onze identiteit ligt in wat God van ons vindt. Dat kan best afwijken van wat anderen van ons vinden. Maar als we echt nederig zijn, dan achten we wat God over ons zegt hoger dan wat een ander over ons zegt.

Gods visie
Wat zegt God dan over ons? ‘Je bent door mij geschapen.’ Je bent dus niet een product van evolutie. Ook zegt Hij: ‘Je bent heilig en rechtvaardig.’ Dat is een hele belangrijke. Veel mensen geloven dat wij als christenen nog steeds zondaren zijn. Dan zouden we een groot probleem hebben, want zondaren kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Nee, God noemt ons heilig en rechtvaardig. Ja, we doen vaak dingen die niet zijn zoals hij het wil, maar daar worden wij niet meer op afgerekend. Jezus is afgerekend op onze zonden. Hij nam onze zonden, wij kregen Zijn heiligheid. God noemt ons geliefden. De hele wereld kan wel schreeuwen dat we niet geliefd zijn, omdat we niet voldoen aan een bepaalde standaard. God noemt ons wel geliefden, ondanks de standaard van de wereld. Hij aanvaardt ons onvoorwaardelijk. God zegt: ‘Ik ben je geneesheer.’ In de praktijk hebben we daar wel moeite mee. We gaan met een ziekte vaak eerst naar dokters, of andere ervaringsdeskundigen. En pas als die het niet meer weten, vragen we in een laatste wanhoopspoging God om hulp. Onze eerste actie zou moeten zijn om naar God te gaan en Hij kan een aardse dokter gebruiken om ons beter te maken.

Voorstellen
Het is zo belangrijk te weten wie wij zijn in de ogen van God. Als wij weten hoe God over ons denkt, en we kiezen ervoor om Zijn gedachten hoger te achten dan de gedachten die anders zeggen, dan gaat dat is ons leven domineren. We mogen best van onszelf zeggen wat God van ons zegt. Als wij ons voorstellen, zouden we dat eigenlijk moeten doen met de woorden die God over ons uitspreekt. Paulus doet dat ook. Hij zegt in zijn brieven: ‘Hallo, Ik ben Paulus, Ik ben een dienaar van Jezus Christus. Ik ben door God aangesteld als apostel.’ Johannes omschrijft zichzelf als de discipel die Jezus liefhad. Hoe zouden wij ons dan kunnen voorstellen? Bijvoorbeeld zo: ‘Hallo, ik ben Jan, met Christus gestorven, begraven en weer opgestaan, door Christus geheiligd en gerechtvaardigd. Ik ben Gods geliefde, ik ben vergeven en genezen.’

Vrede
De Bijbel staat vol met wat God over ons zegt. Het is heel lonend om daar eens een tijd extra alert op te zijn. Als je er op let, kom je heel veel tegen. En dan zal je ontdekken dat God niets dan goed over je denkt. In Jeremia 29:11 staat: ‘Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst en hoop te geven.’ Dus, wie ben jij? Aangenaam kennis maken.

Groeten van Rineke Peterson, door God geroepen om het goede nieuws van Zijn liefde aan de wereld te verkondigen.