Leven ontwricht door misbruik

0
369
Enkele jaren geleden vertelde een directeur van een hogeschool op een ouderavond over een student die op vrijdagmiddag haar kantoor kwam binnenlopen. Hij stelde haar de vraag: “Mevrouw, u weet dat dat wij als studenten heel erg close zijn. Wat vindt u ervan als wij vrijdags als groep studenten met een stevige tongzoen van elkaar afscheid nemen voordat we het weekeinde ingaan?” Ze vertelde dat ze niet echt enthousiast reageerde naar de student, maar een goed gesprek met hem aan ging. Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij een studentenvereniging op een andere christelijke school. Waar de studenten onderling een hoog knuffelgehalte hadden.

Door Kees van Helden

Al eerder hebben we (Schreeuw om Leven) geschreven over een groot Amerikaans onderzoek waarin vierhonderd jongeren zestien jaar lang zijn gevolgd. Tijdens dit onderzoek werden hersenscans gemaakt van zowel de jongens als de meisjes. En wat bleek? Als er slechts gedurende twintig seconden lichamelijk contact is, dan worden er al bij beiden in de hersenen bindingsstoffen aangemaakt. Dus hand in hand lopen of knuffelen gedurende die twintig seconden levert reeds een reactie in de hersenen op.

Bij de meisjes wordt oxytocine en bij de jongens vasopressine aangemaakt. Beide stoffen stimuleren de aanmaak van dopamine wat een prettig gevoel teweeg brengt bij beiden. Op het moment dat beiden gaan zoenen worden deze stoffen extra aangemaakt. Wanneer de jongen of het meisje een hand legt op plaatsen die hij of zij zelf niet heeft, dan worden op hetzelfde moment deze stoffen in nog grotere hoeveelheid aangemaakt. En als er geslachtsgemeenschap plaatsvindt, dan is de productie van deze stoffen het allergrootst. Concreet houdt dit in dat er tijdens deze stappen een sterke geestelijke binding ontstaat tussen de twee personen. Uit het onderzoek bleek ook dat als de jongeren wisselen van partner het hele traject opnieuw begint, alleen minder sterk. En na vijf keer wisselen van partner vindt er nagenoeg geen productie meer plaats van deze twee stofjes in de hersenen. Dat houdt in dat de eerste verbindingen die gelegd worden, de sterkste verbindingen zijn. Het advies van de, overigens niet christelijke, onderzoekers is om te wachten met gemeenschap totdat je getrouwd bent, omdat je dan de minste problemen kunt krijgen, echtscheiding veel minder voorkomt en je een sterk huwelijk krijgt.

Naast deze wetenschap is er nog iets anders wat jongens en meiden van elkaar moeten weten. Jongens worden seksueel geprikkeld door wat ze zien. Een mooie vrouw kan hun zinnen prikkelen en seksuele gevoelens oproepen zonder dat ze een relatie hebben met die vrouw. Bij vrouwen ligt dat van nature anders. Seksuele gevoelens kennen de jonge meisjes niet totdat ze worden wakker gemaakt. Deze gevoelens ‘slapen’ zouden we kunnen zeggen. Deze gevoelens worden bij hen wakker gemaakt door aandacht, strelen, knuffelen en dergelijke. Op dit punt gaat het in onze maatschappij radicaal mis. Jongens weten over het algemeen niet hoe het systeem bij de meisjes werkt. Vaak gaan ze ten onrechte ervan uit dat de meisjes hetzelfde in elkaar steken als zijzelf. Ze hebben niet in de gaten dat ze door knuffelen of tongzoenen gevoelens losmaken bij het meisje die zij tot dat moment niet kende. Die gevoelens zorgen er voor dat het meisje de jongen als heel speciaal gaat zien. Immers ze voelt bij deze jongen iets wat ze nog nooit gevoeld heeft. Als de jongen zo weg stapt bij het meisje laat hij haar met een verward gevoel achter. Ze heeft iets gevoeld wat nieuw en speciaal is voor haar, maar de jongen laat haar zomaar vallen.

Bovenstaande is een bron van veel misstanden op relationeel gebied. Vanaf de opkomst van de vrije seksualiteit in de zestiger jaren van de vorige eeuw zien we steeds meer echtscheidingen in Nederland. Dat aantal is nog nooit zo hoog geweest als op dit moment. Deze instabiele relaties zijn vaak een reden voor een abortusoverweging. Het zou raadzaam zijn om het abortusvraagstuk op te gaan lossen vanuit de relationele sfeer. Verkeerd omgaan met relaties op jonge leeftijd kan later voor problemen zorgen. (zie www.brochureliefde.nl)

Deze gegevens werpen een licht op de oorzaken en gevolgen van misbruik. Als een ouder iemand,
familielid, buurman of wie dan ook, handelingen verricht bij een meisje dan worden daar die voorheen onbekende gevoelens losgemaakt. Gevoelens die prettig kunnen zijn, maar tevens het besef dat het fout is dat een familielid, buurman of een getrouwd iemand deze gevoelens losmaakt die zij eerder nooit heeft gekend. In gedachten worden dus prettige gevoelens gekoppeld aan de gedachte dat het fout is. Daarbij komt ook dat er vaak loyaliteit is tussen haar en de desbetreffende persoon gezien vanuit haar relatie tot de persoon, familie of een bekende. De veroorzaker van die prettige gevoelens wordt toch speciaal voor haar. Er ontstaat zo een enorm conflict tussen loyaliteit, prettig en fout. De ontwikkeling tussen deze deelgebieden groeit vanaf het
moment van misbruik volledig scheef in haar leven. Als ze op latere leeftijd een relatie krijgt en er volgt intimiteit dan is er een conflict. Dan mag het fijn gevonden worden maar in gedachte is de koppeling dat het fijne fout is. Jongens moeten weten hoe deze gevoelens werken bij de meiden. De gevoelens die door knuffelen, tongzoenen of op een andere manier worden losgemaakt bij de meiden op school of op de studentenvereniging zijn niet voor deze jongens bedoeld maar voor de man die haar levenspartner wordt. Alleen zo ontstaat een veilige intieme relatie tussen man en vrouw. Binnen die veiligheid is een eventuele zwangerschap in de meeste situaties wel gewenst.