Jezus’ onontkoombare vraag beantwoord in serie schilderijen

0
146

Wie dezer zomer naar Friesland afreist, kan zeker een bezoek overwegen aan de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Daar loopt tot 9 september de tentoonstelling Ken mijn naam, met 35 schilderijen van beeldend kunstenaar Henk Pietersma.

Pietersma gebruikte in deze serie – zoals hij al decennia doet – opnieuw de Bijbel als ‘inspirerende informatiebron’. “De vraag van Jezus aan zijn discipelen in Matteüs 16:15 Wie ben ik volgens jullie? bracht mij ertoe op zoek te gaan naar de benamingen die in de Bijbel aan Jezus werden gegeven. Tot in 2020 ontstonden zestig schilderijen met titels als Middelaar, Alfa en Omega, Bruidegom, Vredevorst, Brood dat leven geeft. Gedurende dit proces werd de vraag van Jezus indringender en heel persoonlijk: Henk, wie ben ik volgens jou?

Prikkelend
Met de 35 tentoongestelde schilderijen laat hij zien waartoe die onontkoombare vraag van Jezus voor hem heeft geleidBij elk schilderijen schreef hij een vijfregelige reflectie/bespiegeling als persoonlijke verbinding tussen de schilderijen en de Bijbelse uitgangspunten. “Een prikkelende uitdaging om ook als kijker/lezer antwoord te kunnen geven op de vraag van Jezus: Wat beteken Ik eigenlijk voor jou?”

Binnen het kader van ‘open kerk’ is de tentoonstelling vrij toegankelijk: tot en met 9 september elke dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Boek
Van alle zestig werken en de bijbehorende teksten verscheen bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn vorig jaar het boek Ken mijn naam met een inleidende tekst van Marleen Hengelaar en Pietersma zelf. Al die werken waren vorig jaar al te zien in de Barbarakerk in Culemborg, bij de presentatie van het boek. Vanwege corona kon de expositie niet eerder in Pietersma’s woonplaats plaatsvinden.

Bij de foto: immanuël, een van de werken die in Leeuwarden te zien zijn, met het bijschrift:

in al zijn onbesmette tederheid
nam hij het zware juk
dat op mijn schouders lag voor altijd weg
tussen gebroken stukken
kwam zijn licht bevrijdend naar mij toe