Over ‘de vijf wonderen waarin atheïsten geloven’

0
225

Voor geloofsverdedigers is op de website van het Logos Instituut een aardige (vertaalde) bijdrage verschenen van Don Batten, over de vijf wonderen waarin atheïsten geloven. “Atheïsten geloven in wonderen, magie.”

Het artikel laat iets zien over de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten en hoeveel moeite het kost om de toevalligheid van het ontstaan van materie en de ontwikkeling van het leven overeind te houden.

Batten citeert onder andere de bekende Amerikaanse atheïstische filosoof Thomas Nagel: “Wat bij mijn weten ontbreekt is een geloofwaardig argument dat het verhaal [van kosmische evolutie] een niet te verwaarlozen waarschijnlijkheid heeft om waar te zijn. Er zijn twee vragen. Ten eerste, gegeven wat er bekend is over de chemische basis van biologie en genetica, wat is de waarschijnlijkheid dat zelf-reproducerende levensvormen spontaan op de vroege aarde zouden zijn ontstaan, enkel en alleen door de werking van de wetten van natuur- en scheikunde?”

Het complete artikel is te vinden op de site logos.nl.