Bijbelvereniging verspreidt ruim 100.000 uitgaven en boert beter

0
230

De Bijbelvereniging (voorheen de Nederlandse Gideons) heeft in 2020 in Nederland ruim 104.000 Bijbeluitgaven verspreid. Er werden 2.275 locaties en organisaties van Bijbels voorzien.

Bijna 4.500 donateurs stelden in het afgelopen jaar een of meerdere giften ter beschikking. Na een aantal jaren van financiële exploitatietekorten was er in 2020 een positief resultaat van 56.000 euro. Dat bedrag is een welkome aanvulling voor de continuïteitsreserve.

De Bijbelvereniging is 73 actief met het verspreiden van Bijbels en bemoedigingsboekjes. Dat alles gebeurt op basis van donaties en giften. Het materiaal vindt een plaats in hotels, vakantiebungalows, bed & breakfast-locaties, zieken- verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, gevangenissen en op schepen.

Neutraal

“Veel hotels willen geen Bijbels meer op de kamers leggen. Ze willen wil neutraal zijn”, meldt de vereniging. “Natuurlijk blijven wij de hotels benaderen, maar het is een moeilijke taak.” Wel worden alle B&B’s benaderd. “Dat lukt vrij goed. In het afgelopen jaar hebben meer dan honderd B&B ’s besloten Bijbels op de kamers of de appartementen te plaatsen.”

Een andere ontwikkeling is dat steeds meer Bijbels gevraagd worden in andere talen dan het Nederlands. “De samenstelling van de bevolking verandert en het is dus een logisch gevolg dat ook de vraag naar verschillende talen toeneemt.”

De Bijbelvereniging stelt Bijbeluitgaven (inmiddels in zeventig talen) beschikbaar aan vluchtelingenwerk, ouderenpastoraat, diaconale instellingen en maatschappelijke organisaties.

Voor kerken en kerkelijke gebouwen is er de zogenoemde Bible Box: een kistje met acht vakjes waarin zo’n honderd Nieuwe Testamenten passen (beschikbaar in meer dan dertig talen), die door bezoekers gratis kunnen worden meegenomen.

Eenzaam

Van de bemoedigingsboekjes die de vereniging uitgeeft, zijn er inmiddels tienduizenden aangevraagd en verspreid. “Voor bezoekers van mensen die zich eenzaam voelen of verdriet hebben, vormen deze boekjes een uitgelezen mogelijkheid om letterlijk niet met lege handen aan te komen en een uitgave cadeau te doen met een waardige inhoud”, aldus de vereniging.