Paulus’ vlees wordt aards

0
327

Hoe kun je het Griekse woord sarx in de NBV21 beter vertalen dan met vlees? Het jongste nummer van Met Andere Woorden (MAW), het vertaalblad van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, wijdt er een artikel aan. Aards lijkt de vertalers een beter idee. 

Het hele nummer van MAW is dit keer gewijd aan de NBV21, de verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling die in oktober uitkomt. Sarx werd vanouds vaak met  vlees vertaald. Dat gaf geregeld aanleiding tot het misverstand dat Paulus het lichaam afkeurt. In de NBV is sarx in Paulus’ betoog in Romeinen 7 en 8 vertaald met verschillende termen, zoals de eigen wil of de menselijke natuur.

De NBV21 komt hier met een nieuwe vertaaloplossing: aards en combinaties daarmee, zoals aardse natuur. Aards is een goede tegenpool van de Geest en daar gaat het om, aldus Cor Hoogerwerf in MAW: “Volgens Paulus beweegt de mens zich in een krachtenveld tussen de oude, aardse orde, die is aangetast door de zonde, en de nieuwe orde van de Geest.”

Er is ook een blog: https://nbv21.nl/nieuws/sarx/

Zegen van Abraham

Verder behandelt dit MAW-themanummer een diversiteit aan bijbelvertaalkwesties. Het bevat onder meer een vertaalwetenschappelijke analyse van de NBV-revisie, een achtergrondartikel over de eerbiedshoofdletter, interviews met drie bij de NBV21 betrokken vertalers en een discussie tussen Klaas Veenhof en Arie van der Kooij over de vertaling van de ‘zegen van Abraham’ (Genesis 12:3). De NBV heeft het als een van de weinige vertalingen in de wereld over ‘Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jou’ in plaats van ‘Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden’.

MAW is het vakblad Bijbel & vertalen van het NBG. Een abonnement is gratis; een proefnummer aanvragen ook.

Illustratie: uit MAW, bij het artikel over sarx. Foto Barry Waters/Getty Images