Glashouwer schrijft boek over Joods zijn van Jezus

0
284

Waarom is Jezus Jood? Deze vraag vormt de titel van het nieuwe boek van predikant en voormalig EO-presentator Willem J.J. Glashouwer dat onlangs verscheen bij Scholten Uitgeverij. Dit lijkt een vraag met een eenvoudig antwoord waarmee je geen boek van 209 pagina’s kunt vullen. Glashouwer behandelt in zijn nieuwe werk ook veel meer vragen dan alleen deze. De titel lijkt vooral gekozen als aandachtstrekker om andere onderwerpen die uit deze vraag voortkomen ook te kunnen behandelen zoals de redding van het volk Israël en de Messiasverwachting van de Israëlieten.

Wanneer je naar schilderijen van Jezus kijkt, ziet Hij er vaak meer uit als een Griekse Apollo dan als een Jood. Waaróm is Jezus Jood? Had Hij voor Zijn verzoenende en verlossende werk niet net zo goed een Chinees, Nederlander, Afrikaan of Zuid-Amerikaan kunnen zijn? Vanuit een diepe liefde voor Israël én voor de kerk neemt dominee en programmamaker Willem Glashouwer je mee op een zoektocht naar het antwoord op deze vraag, staat er in de aankondiging van ‘Waarom Is Jezus Jood?’ te lezen.
Dat hij een boek uitbrengt over dit thema is niet zo verrassend. Glashouwer is sinds 1999 voorzitter van de internationale tak van Christenen voor Israël en publiceerde diverse boeken over Israël en de eindtijd. De eindtijd en de uitleg van het boek Openbaring komen in zijn nieuwe werk ook aan bod, evenals onderwerpen als opstanding uit de dood en antisemitisme.

Enten
Glashouwer vraagt christenen om zich bescheiden op te stellen tegen de joden. “Wij zijn als gelovigen uit de heidenen geënt op het Nieuwe Verbond met Israëls God.” Hij verwacht Gods heil voor het hele Joodse volk. “Straks gaat Hij verder met Israël, zal Hij de afgebroken, natuurlijke takken weer in de edele olijfboom enten, omdat Hij trouw is aan Zichzelf en aan Zijn Verbond(en). Dan zal Hij gans Israël inplanten in hun eigen Nieuwe Verbond. Christelijke kerken, wees niet hoogmoedig en verbaas je over Gods genade jegens jullie.”

Kerkgeschiedenis
Hij behandelt in zijn boek de vervangingstheologie. Hij doelt daarmee op de theologische uitleg dat de kerk, de christelijke gemeente, het Joods volk vervangen heeft als uitverkoren volk van God. “Het idee dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen was naar alle waarschijnlijkheid al rond het jaar 100 na Christus gemeengoed in de vroege kerk. Het blijft nog steeds moeilijk te begrijpen dat deze opvatting al zo vroeg in de kerk heeft kunnen postvatten. Gelukkig zijn er in de kerkgeschiedenis ook tegengeluiden geweest van dappere christenen die wezen op Gods plan met Israël.”

Onterven
Met name de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen in het jaar 70 werd in de vroege kerk als bewijs aangevoerd dat de rol van Israël als Verbondsvolk was uitgespeeld, schrijft Glashouwer. Hij doet pittige uitspraken, zoals deze; “De kerk die inmiddels in grote meerderheid uit bekeerde heidenen bestond, onterfde zo in feite Israël.”
Op de achterflap van Glashouwers boek staat te lezen: “Ontdek hoe de christenheid zichzelf eeuwenlang beschouwde als het nieuwe Israël en hoe dat ons geloof beïnvloedde. Het draaide niet om het aardse, maar om het hemelse Jeruzalem. Ook het christelijke beeld van de Messias werd erdoor ingekleurd. Pas toen in 1948 de staat Israël ontstond en Joden begonnen terug te keren naar het land dat God hen had beloofd, kwamen er nieuwe inzichten.”

Gebed
In ‘Waarom Is Jezus Jood?’ staan ook persoonlijke verhalen van de schrijver. In 1992 werd een hersentumor ontdekt bij Glashouwer. Hij vertelt in het boek hoe er tijdens de zware operatie en revalidatie veel voor hem gebeden is. Ook door orthodoxe Joden die er speciaal voor naar de Klaagmuur reisden. De chirurg zei na de operatie tegen Glashouwer: “Zoiets had ik nog nooit gezien. De tumor had de afmeting van een grapefruit en was vastgegroeid aan de schedelbasis. Hierdoor moest ik een gedeelte van de schedelbasis weghakken. Ik kon daarna zo door uw neusgaten naar buiten kijken.” Met een stuk bot uit Glashouwers heup heeft hij het gat in de schedelbasis gedicht. Hij zette dit op de plaats met een stuk weefsel uit de dij. De hele hersentumor sneed hij weg. De chirurg had toen hij dat alles gezien had niet veel hoop dat Glashouwer volledig zou herstellen. “Maar ik genas volkomen, prijs de Heer.” Zeven jaar later, in 1999, raakte Glashouwer betrokken bij het werk van Christenen voor Israël en zijn interesse voor het Joodse volk groeide alleen maar.

‘Waarom Is Jezus Jood?’ Willem J.J. Glashouwer, Scholten Uitgeverij, 209 pagina’s, ISBN 9789083176536