Kerk in Actie haalt bijna 7 ton op voor vluchtelingen in Griekenland

0
187

De huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie in november heeft 697.000 euro opgebracht. De actie werd gehouden voor een beter leven van vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Meer dan 7000 collectanten en ruim 430 collectecoördinatoren hadden zich ingezet voor de collecte, opgezet door Kerk in Actie, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk.

Niet alleen op Lesbos, maar ook op het vasteland van Griekenland moeten vluchtelingen vaak jaren wachten voor ze weten waar ze in de toekomst naar toe kunnen gaan. Extreme kou of hitte, onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater maar bovenal de uitzichtloosheid maakt het leven van kwetsbare vluchtelingen ondraaglijk.

Hulp aan vluchtelingenkinderen blijft onverminderd hard nodig, hoort Kerk in Actie van de partners in Griekenland. Hun situatie wordt met de dag nijpender. Directeur Jurjen de Groot: “De opvang van ontheemden en vluchtelingen wordt voor 85 procent aan de randen van Europa, zoals in Griekenland, maar ook in landen als Libanon gelegd. Het is onze verantwoordelijkheid om dat werk financieel te steunen. We moeten als kerk laten zien dat wij willen meewerken om het verschil te maken voor onze kwetsbare naasten.”

Om die reden wordt is van 21 t/m 26 november dit jaar opnieuw een landelijke huis-aan-huiscollecte gepland voor hetzelfde doel, want de nood blijft onverminderd hoog. Aanmelden als collectant of als collectecoördinator kan nu al via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Foto: Pixabay/Jim Black