Programma Jong Protestant voor hoopvoller toekomstperspectief

0
240

Jong Protestant, onderdeel van de Protestantse Kerk, biedt een programma aan om jongeren een hoopvoller perspectief op de toekomst te geven. “Veel jongeren zijn bang voor de toekomst: klimaatverandering, terrorisme, pandemieën.” Dat heeft soms zelfs een verlammende uitwerking.

Doel van het programma is dat jongeren vanuit de Bijbel handvatten krijgen om een theologisch perspectief op het einde van het kwaad te ontwikkelen. Ze leren dat theologische perspectief toe te passen op hun eigen vragen over angst voor het kwaad.

Want, stelt Jong Protestant: “Jongeren kunnen niet altijd goed relativeren. Volwassenen hebben ervaren dat elke dreiging ook weer een einde kent.” Ervaringen dat dreigingen, crises en oorlogen ook weer ten einde komen, “hebben jongeren niet of minder. Dreiging komt daarom harder binnen.”

“Jongeren hebben bij dit alles behoefte aan een theologisch kader, een gelovige visie op het kwaad. In de kerk, thuis en op school krijgen ze dit niet altijd aangereikt. Vaak horen ze dat ze geliefd zijn, een parel in Gods hand zelfs, en dat God liefde is. Maar waarom doet Hij dan niets aan alle ellende?”

De werkvormen die Jong Protestant aanbiedt, zijn slechts een ‘eerste aanzet’ om jongeren “een bijbels en hoopvol perspectief aan te reiken op het einde van het kwaad”.

(Foto: Pixabay/Hermann Traub)