Messiasbelijdende gemeenschappen ‘door Netanyahu in de steek gelaten’

0
219

Verschillende bij Israsël betrokken organisaties maken in hun media gewag van de nieuwe regering Bennet-Lapid in Israël. Niet iedereen blijkt rouwig te zijn om het vertrek van Benjamin Netanyahu.

Dirk van Genderen wijst in zijn DIRKs visie op een groot ‘maar’ in het beleid van de vertrokken premier. “Netanyahu had altijd veel contacten met christenen in het buitenland, hun steun was belangrijk voor hem en voor Israël, maar velen uit de Messiasbelijdende gemeenschap in Israël hebben toch het gevoel dat ze door hem in de steek zijn gelaten.”

“Omdat de ultraorthodoxe partijen telkens weer in de regeringen van Netanyahu de ministerspost van Binnenlandse Zaken kregen, waar zij konden bepalen wanneer je Israël wel of niet binnen mocht komen, heeft dat veel pijn veroorzaakt in de Messiasbelijdende gemeenschap. Zo zijn veel Messiasbelijdende Joden gedwarsboomd om naar Israël te emigreren.”

Visa

Hij meldt ook dat verschillende buitenlandse christelijke organisaties die Israël steunen, te maken kregen “met beperkingen wat betreft de duur van visa voor vrijwilligers die in Israël aan de slag wilden. En sommige niet-Joodse gelovigen die getrouwd zijn met Israëlische burgers die gelovig zijn, hebben te horen gekregen dat ze het land moeten verlaten in plaats van het staatsburgerschap te krijgen vanwege hun huwelijk.”

Van Genderen refereert bij dat alles aan een artikel van Howard Bass, voorganger van een gemeente in Beer Sheva, op de website Stream in the Negev. Bass stelt dat “Benjamin Netanyahu zich nauwelijks heeft ingezet voor de belangen van de Messiasbelijdende Joden in Israël. Hij is daar overigens niet verbaasd over. Hij wijst in het artikel op Romeinen 11:28: ‘Zij zijn weliswaar wat het evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen’.”

Dirk van Genderens visies zijn ook te vinden op zijn website.

Bij de foto: gebouw van de knesseth in Jeruzalem.