Proefschrift over hoe de Geest betrokken is in verstaan van Bijbel

0
131

Komende maand, 21 september, hoopt ds. Arjan Witzier aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) te promoveren op zijn proefschrift Lezen in het licht van de Geest

De ondertitel luidt: Hermeneutische implicaties van het nieuwtestamentische spreken over het verlichtende werk van de Heilige Geest. De hermeneutiek probeert regels te formuleren ‘volgens welke de Bijbelse geschriften kunnen en behoren te worden uitgelegd’ (Bijbelse Encyclopedie, Kok 1982). Maar hoe verhouden die regels zich tot het (doorgaande) spreken van de Heilige Geest?

Lezen in het licht van de Geest is een onderzoek naar de manier waarop de Heilige Geest betrokken is in het verstaan van de Bijbel. Tegen de achtergrond van verschillende visies op de hermeneutische betekenis van het verlichtende werk van de Geest, wil dit onderzoek de discussie verder brengen vanuit een Bijbelwetenschappelijk perspectief.

Het hoofddeel bestaat uit een gedetailleerde exegese van relevante nieuwtestamentische teksten. Denk aan Paulus’ uitspraak dat een ongeestelijk mens de dingen van de Geest niet kan verstaan (1 Kor. 2:14), of aan Jezus’ belofte dat de Geest zijn volgelingen naar de volle waarheid zal leiden (Joh. 16:13). Op basis van de exegese worden conclusies getrokken over de hermeneutische betekenis van de Geest en een richting gewezen hoe aan deze betekenis in de praktijk van het lezen van de Bijbel ruimte gegeven kan worden.

Kort samengevat komt dat neer op de noodzaak van een houding van ontvankelijkheid die zich concreet uit wanneer lezers zich opstellen in een of meer lichtkringen die de verlichting door de Geest teweegbrengt, aldus de TUA in een korte samenvatting van het proefschrift.

Brazilië
Witzier (1971) studeerde van 1989-1996 aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Apeldoorn. Van 1996 tot 2010 was hij predikant van de Igreja Evangélica Reformada de Carambeí-Colônia in Brazilië. Sinds 2011 is hij als predikant verbonden aan de Christelijke Gereformeerde Barnabaskerk van Apeldoorn-Centrum.