‘ChristenUnie bij formatie buitenspel door eigen slapheid’

0
442

Dat de ChristenUnie buitenspel lijkt te staat bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet, heeft de fractie aan zichzelf te danken. Ze heeft door in het kabinet Rutte II met D66 mee te bewegen, meegewerkt aan de ondermijning van het recht op leven. Nu wordt ze door D66 bij het oud vuil gezet.

Dat is de visie van campagneleider Gerro Nap van de pro-life campagne Stirezo. De ‘fatwa’ van D66 over de ChristenUnie heeft alles te maken met het wetsvoorstel van Pia Dijkstra over voltooid leven, dat de partij per se in de Kamer behandeld wil zien, aldus Nap in een tamelijk polemische beschouwing.

Dat de CU bij dit onderwerp nu de rug recht lijkt te willen houden, is volgens hem aan de late kant. “De CU krijgt stank voor dank. Maar dat gebeurt niet zomaar. De CU heeft de afgelopen kabinetsperiode zozeer met D66 meebewogen dat ze daarvoor zelfs lof oogst bij D66-prominenten die buiten de politiek van de dag staan. Ze heeft daarbij wel haar eigen identiteit zozeer verloochend, dat zij nu als quantité négligeable bij het oud vuil wordt neergezet. Wie zich principieel opstelt, dwingt respect af. Wie te veel water in de wijn doet, roept echter minachting op en kan een daarmee overeenkomende behandeling verwachten.”

D66 is vooral het mikpunt bij Stirezo, dat op zijn beurt overigens bij die partij in een kwade reuk staat. De linksliberalen zijn “als geen andere partij erop gebrand Nederland macabere zaken als abortus, euthanasie, hulp bij zelfdoding en ‘voltooid leven’ op te dringen. Zaken waarvoor de ChristenUnie weinig of niets gedaan heeft om die tegen te houden”. Stirezo rekent het de CU bijvoorbeeld aan dat ze zich afzijdig hield in de strijd om het demonstratierecht bij abortuscentra.

Lof

Ook in de huidige situatie had hij van fractieleider Gert-Jan Segers een wat strijdbaarder houding verwacht. Nap heeft “het gevoel dat bij deze partij eenvoudig de politieke wil ontbreekt om op echt belangrijke punten D66 het hoofd te bieden”. Dat wordt volgens hem nog het best geïllustreerd door de lof van D66-prominent Jacob Kohnstamm. Die noemde deze week de CU “een buitengewoon fatsoenlijke partij, waarvan allerlei standpunten dichtbij die van D66 liggen”. “Als je geprezen wordt door de oud-voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde en zelfs van de World Federation for the Right to Die Societies, dan moet je je als christelijke partij echt eens achter de oren krabben.”