De Hoop ggz heeft nu ook een locatie in Eindhoven

0
254

De Hoop ggz heeft sinds 8 juni ook een locatie in Eindhoven. Naast de polikliniek wordt in het pand aan de Grand Combin in 2022 ook een Huis van Hoop gevestigd. 

“Ons aanbod is breed en aanvullend op het huidige aanbod Eindhoven. De Hoop ggz is een christelijke ggz-instelling. Identiteitsgebonden zorg is uniek in deze regio”, vertelt Maarten Ouweneel (foto), manager van de locatie in Eindhoven. De Hoop heeft al ggz-instellingen in Dordrecht, Vlissingen, Houten, Rotterdam, Amersfoort en Veenendaal.

Op www.dehoop.org/eindhoven is het actuele zorgaanbod in Eindhoven te bekijken. De Hoop biedt verspreid over de zeven locaties professionele zorg aan volwassenen, jongeren en kinderen. Christen-zijn is geen voorwaarde voor behandeling.

Woonbegeleiding

Zodra de polikliniek haar deuren opent, start De Hoop ook met het aanbieden van ambulante woonbegeleiding in Eindhoven. Die  is geschikt voor volwassenen die zelfstandig wonen en daarbij wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Aanmelding – en financiering – voor ambulante woonbegeleiding loopt via het WMO-loket van de gemeente.

Huis van Hoop

In 2022 breidt De Hoop in Eindhoven haar aanbod verder uit met de opening van een Huis van Hoop, met plaats voor vijf mensen. De Hoop heeft momenteel vijf Huizen van Hoop, verspreid over Nederland. Ze zijn geschikt voor mensen die te maken hebben gehad met verslavingsproblemen en/of psychische problemen en waarvoor zelfstandig wonen (nog) niet mogelijk is. Bewoners vormen met elkaar een woon- en leefgemeenschap en hebben begeleiding.