Vertaalprojecten Bijbelgenootschap konden in 2020 volop doorgaan

0
198

Het aandeel van particulieren als steun aan het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) liep het afgelopen jaar op van 5,1 naar 5,5 miljoen euro. De gezonde financiële positie maakte dat er veel gedaan kon worden. Het NBG droeg internationaal bij aan 28 vertaal- en 23 verspreidingsprojecten.

Collega-bijbelgenootschappen die in zwaar weer kwamen door de coronacrisis, werden  financieel bijgestaan, onder andere via het Solidariteitsfonds van de United Bible Societies.

Vanwege corona werkten de NBG-medewerkers vanaf 15 maart thuis. Dankzij goede technische- en thuiswerkfaciliteiten konden de meeste voorgenomen projecten wel doorgaan. Zo werd het werk aan de NBV21 volgens planning afgerond. En er ontstonden nieuwe initiatieven om de Bijbel te delen, zoals de weggeefactie Juist nu, waarbij mensen gratis bijbeluitgaven konden aanvragen, en de blogs en podcasts uit de campagne Wat deel jij.

In totaal openden 1,1 miljoen lezers de Bijbel via de bijbelwebsite en de app Mijn Bijbel. Met de actie Juist nu werden 30.000 bijbeluitgaven verspreid in Nederland en Vlaanderen en 10.000 in Suriname. Het aantal aangevraagde gedrukte leesplannen steeg van 42.000 (in 2019) naar 49.500. Het aantal bloglezers steeg van 269.00 naar 425.000, onder meer vanwege corona-gerelateerde blogs.

Buitenland

Bij Ook de projecten in het buitenland vonden – soms met enige vertraging – doorgang. Zo werd er met steun van het NBG in Suriname gewerkt aan een Bijbelvertaling in het Saramaccaans. Veel mensen uit deze creoolse taalgroep (met zo’n 50.000 mensen) kregen daardoor voor het eerst een Bijbel in de taal van hun hart.

In Wit-Rusland werkt het landelijke Bijbelgenootschap (BGWR) met steun van het NBG aan een Bijbelvertaling in eigentijds Wit-Russisch. De huidige vertaling dateert nog van 1517. Ook biedt het BGWR hoop en hulp aan christenen in deze periode van politieke onrust.

Veel meer over hoe het NBG heeft geboerd is te vinden in het jaarverslag over 2020.

Bij de foto: De Saramaccaanse Elsbeth Lagard leest met haar kleinkind uit de Bijbel (Foto Ruben Timman).