De Messiaanse missie nadert diens begin

0
230

The Chosen is een gedramatiseerde tv-serie over de Here Jezus en de eerste discipelen geïnspireerd door de Evangelieboeken uit de Bijbel. Hoe gaat het verder met Zijn uitgekozen leerlingen, waarmee in het eerste seizoen kennis was gemaakt?

Het nieuwe seizoen begint rond 65 n.Chr. als Johannes bezig is zijn boek te schrijven over hun belevenissen met de Here Jezus. Dit vond hij nodig omdat de discipelen al op leeftijd kwamen. Ze voelden zich verantwoordelijk om wat ze meegemaakt hadden vast te leggen voor de volgende generatie.

Na deze korte introductie, wat sommige afleveringen typeert, pikt de draad weer op waar het vorige seizoen was geëindigd. Bij de Samaritanen in Sichar, waar de Here Jezus een gesprek had aangeknoopt met een vrouw bij de waterput (Jh 4:5). De Joden zijn hen tot zegen. Ongekend voor die tijd.

Groeiende oppositie
Een rode draad in deze tv-serie is het toenemende Farizese complotteren tegen de Here Jezus. Ze hebben geen oog voor het positieve van Zijn werken, maar zien vooral steeds overtredingen van de (mondelinge) godsdienstige bepalingen. Maar ze kunnen Hem steeds niet vangen. De Farizeeën worden dus als vijanden van de Here Jezus neergezet.

Ook de Romeinen worden steeds waakzamer over Zijn bezigheden en die van Zijn leerlingen. Zo komt het tot een fictieve arrestatie en verhoor door de Romeinse leider Quintus. Het loopt echter uit op een ernstige waarschuwing, waarop de Here Jezus reageert dat Hij niets kan beloven.

Maria verlaat de groep
Na gebeurtenissen die Maria van Magdalah erg emotioneel aangrijpen keert ze terug naar haar oude leven. De Here Jezus stuurt Simon en Mattheüs om haar op te zoeken. Zullen ze haar vinden…?

Evaluatie
In dit seizoen (8 afleveringen) staat de groei van de kring van eerste leerlingen centraal. De professionaliteit van de tv-serie is opgevoerd. Er zit meer snelheid in de scènes en de kleding & decors zijn verbeterd. De dialogen steviger, er zijn meer personages en er is meer spanning (zie mijn recensie van seizoen 1).

Net als in het vorige seizoen staan de leerlingen centraal en steeds meer spanningen tussen hen komen naar voren. Hoewel er ook humor is. Vooral van de kant van de Here Jezus. Maar wat hen steeds meer gaat binden is de ernst van de missie van de Here Jezus en dat Hij nog grotere verandering gaat brengen dan zijn neef Johannes ‘de Doper’. Het aanzien voor Hem stijgt.

Net als in het vorige seizoen, zetten de makers hun overtuiging voort dat het eerste eeuwse Jodendom sterk Farizees bepaald was. Er zouden al 613 bepalingen worden nagevolgd, de Misjnah zou al bestaan en de Farizeeën zouden de Hoge Raad leiden. Uit de Bijbel blijkt dat echter niet. Het is evident dat de Farizeeën pas na de verwoesting van de Tempel en de verstrooiing van Israël konden doorbreken in het Jodendom (tweede eeuw).

Deze dubbel-dvd box wordt zeker aangeraden.


Chosen, The, Seizoen 2. 2022, Angel studios, distributie: Neema, c.400 min, € 29,99, ISBN: 9789492925619.