Dienen vanuit verlangen naar Hem

0
240

De gospelrock-cd Healer van de band Casting Crowns heeft zeven nummers. Ze gaan over een gevarieerd aantal onderwerpen en hebben verschillende muziekstijlen. Het gaat bijvoorbeeld over het echte christenleven, de opdracht van een christen en het verlangen naar de Here Jezus.

Het openingsnummer ‘Desert road’ is geïnspireerd door Handelingen 8:4-40 en gaat over het pad dat God de gelovige wijst. Het lijkt een woestijnpad. Iets wat een gelovige zelf niet gekozen zou hebben, maar die gehoorzaam zal volgen. Het is een rocknummer met een stevig tempo.

Het lied ‘The power of the cross’ is geïnspireerd door Efeze 2 en Colossenzen 2:6-14. Het gaat over de grote verandering in het leven door de kracht van het kruis. Daardoor wordt een mens iemand die God eert en dient. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe gekomen.

Het rustige nummer ‘Scars in heaven’ is geïnspireerd door Johannes 20:19-23 is het langste nummer op deze cd. Het gaat over het lijden dat de Here Jezus droeg en draagt voor de gelovigen. Uiteindelijk zal, als de gelovige bij Hem komt, er geen gebrokenheid meer zijn zoals op aarde.

In ‘Anything but easy’, geïnspireerd door Marcus 2:1-12, gaat het erover dat het verre van eenvoudig is in de liefde te gaan zoals de Here Jezus dat deed. Het is zo makkelijk om over onbelangrijke dingen te praten of weg te kijken. Maar iemand het Evangelie vertellen is zo nodig. Waarschijnlijk het beste nummer op deze cd.

‘Crazy people’, geïnspireerd door Hebreeën 11, Romeinen 1:16 en 1 Petrus 2:11, gaat erover hoe de wereld tegen gelovigen aankijkt. Het zijn gekke, gestoorde mensen die geloven wat in de Bijbel staat en denken dat het allemaal echt is. Vooral als ze denken dat de Here Jezus nog terugkomt. Waanzinnige mensen die christenen!

De titelsong ‘Healer’, geïnspireerd door Johannes 6:35; 8:12, 58; 10:9-11; 11:25; 14:6; 15:1, is onvervalste gospel. Waarschijnlijk een van de beste nummers op deze cd. De wereld zoekt van alles, maar het antwoord is al bekend. Eigenlijk weten de meeste mensen het wel. We hebben Hem nodig, de Genezer Zelf.

Het countrystyle gospelnummer ‘2nd opinions’ is geïnspireerd door Psalm 1:1-2; 19:7; 119:11, 105; Jeremia 17:9; Johannes 14:6; 1 Corinthiërs 10:13; 2 Corinthiërs 5:17; Galaten 1:6-10; 2 Timotheus 4:3; Hebreeën 4:12; 2 Petrus 1:20. Waarschijnlijk een van de beste nummers op deze cd. Het gaat erover dat mensen liever kiezen voor de ‘maar…’; het boek van de second opinion. Het is echter hoog tijd om dat boek te sluiten en te gaan lezen in Gods woord.

Evaluatie
Op deze cd staat de Here Jezus centraal. Wat Hij deed en doet voor de gelovige, wat Hij van hen vraagt, hoe de wereld tegen de gelovigen aankijkt, hoe gelovigen soms twijfelen aan Hem en hoe zij naar Hem verlangen. Genoeg stof om over na te denken en herkenning in te vinden. Deze cd wordt aangeraden.


Casting Crowns, Healer. 2022, Provident Label Group. Distributie: NEEMA, c.26 min., € 17,99, ISBN: 194398869025.