Donateurs in 2020 ook vrijgevig naar hulpprojecten van Tearfund

0
216

Ook Tearfund kan zich scharen bij de christelijke fondswervende organisaties die in 2020 hun inkomsten uit particuliere donaties zagen groeien. De hulpverleningsorganisatie zag die inkomsten bijna 300.000 euro gunstiger uitvallen dan was begroot. In totaal kon de organisatie rekenen op 12,1 miljoen aan inkomsten.

“Mensen kijken verder dan onze eigen landsgrenzen, ondanks de eigen zorgen over het coronavirus”, aldus directeur Minella van Bergeijk, nu een jaar in dienst bij de organisatie, in het jaarverslag.

Een deel van de activiteiten en acties in Nederland lag stil. Noodhulp en structurele projecten in andere landen gingen grotendeels wel door. Helaas is corona in veel landen maar een van de vele problemen. Van Bergeijk: “Corona heeft bestaande noden versterkt, bijvoorbeeld als het gaat om seksueel en gender gerelateerd geweld. We blijven daarom ook aandacht vragen voor doorgaande crises in bijvoorbeeld Zuid-Soedan, Syrië en de Democratische Republiek Congo.”

Cambodja en Filipijnen
Tearfund beëindigde vorig jaar haar werk in Cambodja en de Filipijnen. De afgelopen jaren lag de focus er op samenwerkingen met lokale organisaties en kerkelijke netwerken. Lokale partners zijn getraind om een bredere rol in de gemeenschap op te nemen. Van Bergeijk: “De kerk is met de mensen in dorpen en stadswijken op zoek gegaan hoe ze hun eigen problemen met eigen middelen kunnen aanpakken. Daar zien we nu de vruchten van. Er is een nationale beweging van kerken die deze aanpak hebben ontdekt en blijven toepassen. Zij gaan daar verder mee, ook zonder onze financiële steun.”

Het jaarverslag is te vinden op de website van Tearfund.