Eerbetoon aan Bijbelstudie

0
142

In de zomer van 2022 nam de medeoprichter van het Evangelisch College (EC), Cees van Nes, afscheid om van zijn pensionaat te gaan genieten. Als eerbetoon voor zijn bijdrage aan Bijbelstudie hebben EC-medewerkers een bundel getiteld ‘En het Woord is prachtig geworden’ samengesteld om dat moment te gedenken. Waar gaat het over?

Veel gelovigen kennen de bekende Bijbelverhalen wel en ook nog wel enkele minder bekende passages. Ze hebben ze van jongsaf geleerd en/of krijgen ze mee vanuit de Woordverkondiging in de geloofsgemeenschap. Soms kennen ze ook uitgebreide zaken vanuit Bijbelstudies.

Toch wordt, zelfs van de bekende passages, veelal niet ‘de hoed en de rand’ begrepen maar alleen de hoofdboodschap. Dan kan de grondige kennis ontbreken van het geheel der dingen, van de achtergrondzaken en van veel details.

Maar er hoort in het geloofsleven wel een keer het moment te komen om die ontbrekende grondige kennis te vergaren. Om te gaan begrijpen hoe zaken echt in elkaar zitten en wat dit dan eventueel betekent voor iemands geloof. Want wie dat mist, blijft altijd slechts onvolledig op weg.

Boekanalyse
Volgens de samenstellers is er veel in de Bijbel te ontdekken wat verbazing wekt over de pracht ervan. Het doet verwonderen en het inspireert. Dit laatste willen de auteurs van deze bundel accentueren. In 25 artikelen van verschillende auteurs wordt een specifiek onderwerp dieper uitgewerkt. Er worden zaken in blootgelegd waar vaak overheen gelezen wordt.

Het is dus een bundel voor nieuwsgierigen die altijd op zoek zijn naar wat de Bijbel te bieden heeft. Ook geeft het doorgewinterde Bijbellezers nieuwe inspiratie. De Bijbel zou altijd meer dan genoeg te bieden hebben.

Bij de tekst zijn soms tabellen of eindnoten gevoegd. Gebruik is gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21), tenzij anders vermeld. Het boek sluit af met een Personalia van alle auteurs. De langste artikelen gaan over het geslachtsregister van de Here Jezus (Mat 1; H13) en over eenheid in de verdeelde kerk (Kol 2; H22)

Evaluatie
Dit is een heel gevarieerde en interessante bundel van korte artikelen met Bijbelstudies. De titel is wat vreemd. Alsof het Woord pas achteraf “prachtig” werd bevonden door mensen. Het blijkt echter bedoeld om erop te wijzen dat Gods woord niet alleen goed en waar is, maar ook mooi is.

Het zal waarschijnlijk niet verbazen dat de bundel christocentrisch (tunnelvisie op de Here Jezus), traditioneel christelijk en evangelikaal (te positieve wereldvisie en buitenproportionele aandacht voor het Nieuwe Testament) is, maar het is ook enigszins intellectualistisch (gekunsteld geleerd). Er komen stukken tekst in buitenlandse talen voor die onvertaald zijn.

Sommige artikelen zijn nogal suggestief, twijfelachtig of maar slechts gedeeltelijk waar. Ook is aan Israël een te bescheiden plaats toegedeeld of zijn er nog steeds sporen van Vervangingtheorie te herkennen (“trouweloos Israël”, “onvolwassenheid van Torahnavolging”)! Deze bundel wordt aangeraden.


Leeflang, E., M Visser en M. Wierenga, En het Woord is prachtig geworden. Verrassend licht op 25 Bijbelteksten. 2022, Evangelisch College, Zwijndrecht via Uitgeverij Merweboek, Sliedrecht, 191 pagina’s, € 16,95, ISBN: 9789057872105.