Einde van de wereld al begonnen?!

0
319

Komt er een einde aan de wereld? Er zijn er nogal wat die denken van niet of dat dit geen vaststaand gegeven is. Er zijn er ook die er alles aan (willen) doen om het te voorkomen. Maar als er wel een einde aan de wereld komt, zijn er dan aanwijzingen? De film ‘De naderende climax’ uitgegeven door Het Zoeklicht gaat in op wat erover in de Bijbel staat. Hoe is dat in beeld gebracht?

De film opent met een meisje dat door puinhopen loopt en vertelt wat haar is overkomen. Een waarschuwende boodschap over de toekomst. Er was eerst een wereldleider gekomen die sprak over wereldvrede en het voorkomen van dat wat mensen het meeste vreesde. Het einde van de wereld. Maar precies dat einde kwam en op een moment dat de mensen het niet (meer) verwachtte.

De omstandigheden en de woorden van het meisje worden vervolgens door een spreker opgepakt. Zou dat kunnen gebeuren waarover zij sprak? Sommige gelovigen denken aan de vele onvervulde profetieën over het einde van de wereld. Maar die zijn niet te bewijzen. Waarom blijven ze er dan toch in geloven? Veel mensen zijn sceptisch geworden over deze profetieën. Maar waarom zijn die profetieën dan zo gedetailleerd?

De Here Jezus vervulde details van profetieën uit het Oude Testament, maar gaf ook nieuwe details over het einde van de wereld. Zaken die op langere en op kortere termijn zouden gebeuren. Wat dat laatste betreft; er kwam inderdaad een verwoesting van de Tempel en een verstrooiing van het volk Israël kort na Zijn hemelvaart.

Belangrijke Bijbelse profetieën over de eindtijd worden als fasen en tekenen van de tijd besproken. Dingen die zich al zouden voltrekken en dingen die spoedig zouden gaan gebeuren. Steeds keert het beeld terug naar het meisje dat door puinhopen loopt en overdenkt hoe en waarom het einde van de wereld zich tijdens die fasen ontrolde.

Verontrusting
Deze film is bedacht en geregisseerd door Brent Miller junior. Hij stelt dat zijn film een schokkende wake-up call is die de kijker dagenlang aan het denken zal zetten. De huidige generatie zou namelijk het einde van de wereld meemaken rond het midden van de 21e eeuw.

Evaluatie
Dit is een professionele, dramatische documentaire. Bijbelse profetieën worden erin verbonden aan hedendaagse gebeurtenissen en toekomstige zaken vanuit het heden worden afgeleid.

De makers van deze film gebruiken christenzionisme (de Staat Israël zou van Godswege zijn ontstaan) om hun adventistische visie (zaken uit het heden als Bijbelse vervulling interpreteren) op de eindtijd naar voren te brengen. Maar dit soort visies hebben vervelende nadelen, zoals uit het verleden is gebleken, als ze niet uitkomen.

Sommige van de verschillende deskundige sprekers in deze film komen nogal erg verontrust over. Jammer is dat de ondertiteling af en toe over de teksten van de originele film staat, zodat die laatste gemist word. Deze film wordt aangeraden.


De naderende climax. De laatste generatie. 2017, Het Zoeklicht, Doorn, 100 min., € 17,99, ISBN: 9789064513688.