Ezechiël adventistisch uitgelegd en toegepast

0
273

Ezechiël is een van de Oudtestamentische profeten die als moeilijk te lezen ervaren wordt. Hij wordt ook gezien als mysticus. De man van de visioenen van de zogenoemde hemelwagen (Hebreeuws: merkavah) en de Messiaanse tempel. Ger de Koning heeft getracht de profetieën toe te lichten en op de christelijke gemeente toe te passen. Hoe deed hij dat?

Ezechiël heeft geprofeteerd over de val van Jeruzalem en van Juda en over de komst van de Messias. De Koning wijst erop dat Ezechiël vaak over de Heilige Geest schreef en dat is iets wat opmerkelijk is in het Oude Testament. Die Geest zou in verband staan met de heerlijkheid van God.

Boekanalyse
Na een uitleg van tekstgebruik, een voorwoord en een inleiding behandelt De Koning de 48 hoofdstukken van het Bijbelboek. De meeste aandacht gaat naar de hoofdstukken 16 en 40.

Tabellen, plaatjes en zwart-wit afbeeldingen geven uitleg bij de tekst. Enkele voetteksten geven achtergrondinformatie. Andere Bijbelverzen staan soms naast de lopende tekst van De Koning als hij ernaar verwijst.

Het boek sluit af met twee bijlagen (plattegrond van de Messiaanse tempel en een overzicht van gebeurtenissen in de eindtijd). Gebruik is gemaakt van de herziene statenvertaling (HSV) 2010 en de Telosvertaling.

De Koning heeft dit boek bedoeld voor persoonlijke studie. Het meeste van wat hij in dit boek beschrijft is, zoals hijzelf stelt, afkomstig van anderen.

Evaluatie
Precies zoals de titel belooft is dit een eenvoudige toelichting op versniveau van het Bijbelboek. Het beperkt zich grotendeels tot het parafraseren van de HSV Bijbeltekst voor de moderne lezer. De Hebreeuwse grondtekst wordt genegeerd. Daardoor blijft de soms kromme vertaalinterpretatie van de HSV en haar vertaalfouten gehandhaafd. Daarnaast wordt de tekst direct toegepast op de christelijke geloofsgemeenschap of de actualiteit (adventisme).

De Koning (geen theoloog) heeft dit boek opgesteld op basis van materiaal van anderen, maar hij geeft niet aan wat van wie afkomstig is. De toelichting is nogal conservatief traditioneel (dogmatisch en christocentrisch). Ook is het net als die traditie veel te positief. Hij geeft verder weinig informatie over de historische context en of profetieën wellicht daarbinnen al vervuld kunnen zijn. Soms is hij verwarrend en maakt hij fouten.

Net als de christelijke traditie is De Koning niet vriendelijk voor Joden. Zo staat in zijn boek “…hun [Israëls] hele geschiedenis is er een van ontrouw en bedrog”. Alsof christenen het wezenlijk beter doen. Toch is De Koning christenzionist, maar volgt daarbij een onder hedendaagse evangelischen populaire twee-wegentheorie.

Dit boek leert dus vrijwel niets nieuws over Ezechiël. De heerlijkheid van God, genoemd in de ondertitel, wordt niet als thema uitgewerkt, maar moet waarschijnlijk impliciet worden opgevat. Een tegenvaller.

Dit boek is vooral een goede eerste kennismaking met dit Bijbelboek. Nergens wordt echter uitgelegd wie Ger de Koning is. Ook heeft het boek geen enkel zoekregister en geen literatuurlijst. Dit boek wordt aangeraden.

Koning, G. de, Ezechiël. Toegelicht & Toegepast 26. De heerlijkheid van God. 2019, Het Zoeklicht, Doorn en Daniël, Zwolle, 454 pagina’s, € 19,95, ISBN: 9789064513008.