Gelovig tegenslag ondergaan

0
211

Gelovigen kunnen het onbegrijpelijk vinden dat God hun tegenslag laat overkomen. Sommigen verliezen zelfs hun geloof in God erdoor. Het is dus belangrijk dit onderwerp voldoende te doorgronden. Sebastiaan de Graaf doet daartoe een poging met zijn boek ‘Omgaan met tegenslag’. Hoe deed hij dat?

Tegenslag die gelovigen treft raakt aan diverse zaken, zoals Gods rechtvaardigheid & veronderstelde voorzienigheid, de satan en de corruptie van mens. Westerlingen en diens samenleving mijden tegenslag en hebben de neiging het te ontkennen. Er is immers een sterke hang naar geluk. “Alles komt goed”.

Er zijn gelovigen die zich daaraan overgeven; Welvaartstheologie. Andere stellen zelfs dat ware gelovigen geen tegenslag hebben. Maar volgens De Graaf krijgt iedereen te maken met tegenslag. Sommigen zelfs heel vaak. Hij wil gelovigen een weg wijzen ermee om te gaan. Hij stelt bij voorbaat dat tegenslag niet altijd weggenomen wordt, maar hij wil troost en hoop bieden door op God te zien, net als Job.

Boekanalyse
De Graaf is schrijver en spreker en hij noemt zichzelf predikant, maar legt meer nadruk op zijn ‘bediening’ in de jeugdhulpverlening. Hij wilde een boek schrijven dat zijn dagelijkse werk en zijn passie voor de Bijbel zou samenbrengen. De basis voor dit boek werd gelegd op een Bijbelstudiedag. Toen hij aan het boek begon brak de Corona-pandemie uit.

Hij behandelt dit onderwerp na een inleidend voorwoord in acht hoofdstukken. De langste hoofdstukken gaan over God ontmoeten in tegenslag (H3) en omgaan met tegenslag (H5). Elk hoofdstuk heeft een inleiding en wordt afgesloten met een evaluatie. Het boek is opgebouwd om de bewustwording erover bij de lezer stapsgewijs te doen toenemen. Hij heeft apart aandacht voor rouwverwerking, zelfdoding en depressie.

In dit boek wordt beschreven hoe Bijbelse personen, gelovigen en hijzelf met tegenslag omgaan. Het zou een open en eerlijk boek zijn dat als werkboek gebruikt zou kunnen worden. Bekende personen worden aangehaald, zoals Corrie Ten Boom, Tomas Halik en Tim Keller.

Bijbelcitaten komen uit de Herziene Statenvertaling (HSV 2006) tenzij anders vermeld. Voetnoten geven hoofdzakelijk broninformatie. Het boek sluit af met een dankwoord en gespreksvragen. Het boek heeft een literatuurlijst en een register van Bijbelteksten.

Evaluatie
Dit boek behandelt een belangrijk onderwerp voor de geloofsontwikkeling. Maar De Graafs insteek is nogal positief en te passief. Zo komt het bestaan van het spirituele kwaad (Van Godswege, van de satan of vanuit de schepping/medemens) en de kracht van gebed en de Heilige Geest nauwelijks aan bod. Op Refo-evangelische wijze wordt van het aanvaarden en ondergaan van tegenslag uitgegaan. Volgens De Graaf zou God iedereen willen redden, maar zou sjalom pas in de hemelse toekomst komen.

In dit boek ligt de nadruk op de emotie en de gevoelens over tegenslag en minder op de theorie en Theologie. Het is nogal wollig en soms wat saai beschreven. Het is onbegrijpelijk dat dit boek geen zoekregister heeft.


Graaf, S. de, Omgaan met tegenslag. God ontmoeten in pijn, lijden en verdriet. 2021, Everread, Wijk bij Duurstede, 368 pagina’s, € 21,95, ISBN: 9789066944473.