God van de scheppingswonderen

0
174

Tegenwoordig is het normaal geworden om de natuur als gevolg van de Evolutie te beschouwen. Maar wie goed de wonderen ervan bekijkt moet er toch verbaasd over zijn. Het is logischer dat er een Schepper is. Daarover gaat de film ‘God of wonders’. Hoe is dat gedaan?

Met prachtige natuurbeelden en computeranimaties, mooie muziek en Bijbelteksten wordt de kijker uitgenodigd om die natuur eens nader te bekijken. Dr. John Whitcomb is de presentator.

De hoofdonderwerpen van deze film zijn de Schepping, het menselijke geweten en de glorie van God. De belangrijkste zaken van de natuur worden nader bekeken. Daarin komen Gods kracht in de Schepping naar voren, zoals in het onweer, de bliksem, de zon en de sterren en het universum.

Diverse sprekers, waarvan de meesten wetenschappers zijn, geven informatie vanuit hun kennisgebied. De kijker wordt geconfronteerd met de grote mate van intelligentie in de schepping. Een conclusie is dat dit onmogelijk door miljoenen jaren van natuurlijke selectie en toeval vorm kan hebben gekregen, maar dat die intelligentie er oorspronkelijk in is gelegd. Dat wijst op de wijsheid van de Schepper.

In volgorde van het Bijbelboek Genesis hoofdstuk 1 worden de scheppingsentiteiten, de planten- en zadenwereld, de dierenwereld en de mens besproken. Bij al deze onderwerpen wordt op allerlei specifieke zaken ervan ingegaan, zoals de variëteit aan sneeuwkristallen, vlinders en aan de menselijke lichaamsonderdelen en karakteristieken. Vanuit dit laatste komt Gods rechtvaardigheid naar voren. Omdat de mens als enige schepsel naar Gods Beeld is geschapen heeft die een geweten en begrip van oordeel, straf en genade.

Bij Bijbelteksten over de schepping, zoals in de Psalmen en het Bijbelboek Job, worden steevast voorbeelden getoond van wetenschappelijke vermoedens en ontdekkingen die deze bevestigen. De seculiere mens, die God ontkent, moet steeds weer onderkennen dat wat in de Bijbel staat niet ontkracht kan worden.

Gods grootste wonder is gereserveerd voor het einde van deze film, namelijk Gods liefde. Op Evangelische wijze wordt de nadruk gelegd op de zonde van de mens als hoofdoorzaak van ziekte, ongeluk, misvorming, boosaardigheid en verwoesting in de Schepping. Daar wordt dan de redding door de Here Jezus als de enige door God gegeven remedie tegenover gesteld. De film eindigt met een lied waarin God vereerd wordt.

Evaluatie
Dit is een heel interessante en mooie documentaire over de schepping die ook prachtig is weergegeven met mooie natuuropnames, animaties en muziek. Het accent ligt op het liefdevolle karakter van de Schepper (positief Godsbeeld), met de nuance van de ernstige weerspannigheid van de mens.

Vanuit de Bijbel is echter bekend dat satan, die door de Here Jezus een ernstige nederlaag heeft geleden, nog niet verslagen is. Satan zet dus de scheppingscorrumpering door en dan is een sombere kijk op de schepping logisch. Dat ontbreekt in deze film.

Deze film is ook in acht andere talen te beluisteren en ondertiteling in 22 talen is voorhanden. Deze film wordt zeer aangeraden.


God of wonders. 2018, Eternal Productions, distributie: Transvision, c.85 min, € 2,95, ISBN: 1130307000003.