Gods liefde en menselijke liefdestalen

0
184

Mensen zouden verschillende liefdestalen hebben. Dit zijn manieren waarop mensen liefde communiceren. Ook in de relatie met God. In het boek ‘Gezien, gekend, geliefd’ worden deze liefdestalen en Gods liefde beschreven. Hoe is dat gedaan?

De twee auteurs van dit boek, Gary Chapman en York Moore, gaan ervan uit dat er vijf menselijke liefdestalen zouden bestaan en dat elk mens een daarvan als liefdestaal heeft. Ze stellen er in hun boek echter Gods liefde tegenover. Deze zou bij deze liefdestalen aansluiten (de vijf liefdestalen zouden van God komen), maar Zijn liefde zou er ook superieur aan zijn.

Boekanalyse
Iedereen zou een diep verlangen hebben om Gods Aanwezigheid in het leven te ervaren. In dit boek wordt onderzocht hoe God persoonlijk communiceert met Zijn kinderen. Het zou praktische handvatten bieden om te ontdekken wat iemands eigen liefdestaal is en hoe God dat gebruikt om te communiceren (spreken en luisteren). Het zou tonen hoe betrokken Hij is op mensenlevens. Daardoor zou het (geloofs)leven werkelijk zin en betekenis krijgen.

Chapman is relatietherapeut en spreker. Hij is opgeleid als antropoloog (mens- en volkenkundige). Hij is schrijver van diverse boeken, waardoor zijn eerdere boek over de vijf liefdestalen. Moore is evangelist en ook schrijver en spreker.

Na een Inleiding beschrijven de auteurs hun onderwerp in zes hoofdstukken, waarbij de meeste aandacht gaat naar de volgende liefdestalen: liefdesdaden, liefdesgeschenken en lichamelijk contact. Het boek is in twee kleuren gedrukt (oranje en zwart/wit). Pagina’s met quotes onderbreken de lopende tekst. Bijna alle hoofdstukken eindigen met een sectie ‘Bezinning’, waarin stilgestaan wordt bij het hoofdstukthema.

Het boek heeft enkele summiere eindnoten (Bijbeltekstverwijzingen en broninformatie). Het boek sluit af met een Personalia. Op de linkerflap staat een handig overzicht van de 5 liefdestalen en op de rechterflap staat een persoonlijke boodschap aan de lezer (citaat uit de Inleiding).

Hoogste prioriteit
De auteurs onderkennen de gevallen staat van de schepping, maar stellen dat de mens boven alles verlangt naar de herstellende kracht van de liefde (van God). Dat zou de grootste kracht zijn en overal te vinden zijn. Alleen ontbreekt het de meeste mensen aan liefde. Dat komt omdat uiteindelijk alleen Gods liefde deze herstellende kracht zou bieden (een van Gods Zelfopenbaringen). Wie dat gevonden heeft krijgt vreugde en kunnen helpen de wereld te maken zoals God die bedoeld heeft.

Evaluatie
Dit (evangelisatie) boek volgt op Chapmans boek ‘De vijf talen van de liefde’ en belicht dit vanuit de optiek van Gods liefde. In dit boek wordt de mens en diens liefde centraal gesteld en de relaties van de mens met anderen en met God.

Maar in dit boek wordt een veel te positief beeld over God en mensen geschetst. Gods toorn en menselijke zonde worden niet als tegenwicht bij het positivisme van een op liefde gerichte wereld gesteld. Niet eens ter nuancering. Dit boek heeft geen register.


Chapman, G, en Y. Moor, Gezien, gekend, geliefd. De vijf talen van Gods liefde. 2021, KokBoekencentrum, Utrecht, 126 pagina’s, € 14,99, ISBN: 9789043535779.