Wel daling, maar nog steeds grove taal in bijna helft van kinderboeken

0
194

Uit het jaarlijkse Kinderboekenonderzoek van de Bond tegen vloeken blijkt een daling van het aantal boeken dat ongepast taalgebruik bevat. Het boek Gozert  (foto) van Pieter Koolwijk, de winnaar van de Gouden Griffel, bevat helemaal geen grove taal.

Bijna de helft (46 procent) van de onderzochte kinderboeken bevat grove taal , aldus de Bont tegen vloeken. Dat is nog steeds een flink percentage, maar een aanzienlijke daling ten opzichte van 2020. Dat jaar bevatte maar liefst 63 procent van de toen beoordeelde kinderboeken grove taal.

“We zijn blij met de dalende lijn en hopen dat deze in de komende jaren doorzet”, is de reactie van Kees van Dijk, directeur van De Bond tegen vloeken: “Grove taal is in geen enkel boek nodig, ook niet in een kinderboek.”

De lezersjury trof vooral veel scheldwoorden aan in het boek 100% Coco Tokyo – Dagboek van een modevlogger van Niki Smit. Ook in Wachten op de wind van Oskar Kroon staat veel grove taal. De gvd-vloek werd dit jaar geen enkele keer aangetroffen. Vorig jaar was dit nog 35 keer het geval. Het valt op dat sommige schrijvers een vloek niet letterlijk opschrijven, maar deze afkorten of omschrijven. Ook komt het voor dat een schrijver een grove uitspraak door een ander personage laat corrigeren.

Het onderzoek beperkt zich tot bekroonde kinderboeken. Dat zijn de boeken die door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) met een Zilveren Griffel of een Vlag en Wimpel zijn bekroond. Daarnaast is ook gekeken naar boeken die van de Kinderjury een prijs hebben ontvangen.

Gastlessen
De Bond tegen vloeken wil met dit onderzoek aandacht vragen voor goed en respectvol taalgebruik. Directeur Van Dijk: “Wij stimuleren kinderen en jongeren juist om na te denken over respectvol taalgebruik.” Dat doet de bond onder andere middels gastlessen gegeven door KlasseTaal. Docenten geven jaarlijks zo’n 750 gastlessen op 135 basisscholen en op het voortgezet onderwijs.

Het volledige onderzoek is te lezen op de website van de Bond tegen vloeken.